V úterý 29. června 2021 proběhne od 9:15 do 12:30 online akce s názvem Day of Action, která odstartuje největší iniciativu v oblasti ochrany klimatu v EU, takzvaný Evropský klimatický pakt. Ten iniciovala Evropská komise a má pomoci splnit cíl, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Fórum nabídne diskusi nad konkrétními kroky, které mohou Evropané udělat pro budoucnost naší planety.

  Od 9:15 do 11:00 se bude konat diskuse v celoevropském formátu a nabídne příspěvky výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, známé australské bioložky Sachy Denchové či Kimberly Nicholasové z Lundské univerzity ve Švédsku. Přímo z vesmíru se připojí francouzský astronaut Thomas Pesquet, člen posádky SpaceX Crew-2. Osobnosti budou diskutovat o ochraně klimatu, kterou mohou podniknout jednotlivci, organizace i Evropské unie jako celek.

  Od 11:30 do 12:30 se diskuse bude věnovat aktivitám v České republice a zúčastní se jí Josef Schwarz, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR, a Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR. Protože klimatické otázky jsou důležité i pro mladé lidi, vystoupí také zástupce Pražského studentského summitu, ambasadoři projektu i zástupci soukromého sektoru. Iniciativa Evropského klimatického paktu oslovila i celebrity – svůj videovzkaz připojí Ben Cristovao.

  Evropská komise vyzývá média, ale i občany, aby se online fóra Day of Action zúčastnili. Zájemci o účast na celoevropském fóru (proběhne v angličtině) nebo na národní diskusi, která bude v češtině, se mohou zaregistrovat na webových stránkách akce.

  O klimatickém paktu

  Evropský klimatický pakt vybízí všechny, jednotlivce i organizace, aby začali v otázkách ochrany klimatu jednat. Inspiruje ke konkrétním aktivitám (závazkům), které lidé mohou podniknout, abychom podpořili vznik udržitelnější Evropy. Tyto závazky mohou mít podobu drobných změn v oblasti udržitelnosti nebo i velkých, odvážných iniciativ. Jedná se o praktické změny v našem každodenním životě – od toho, jak vyrábíme, spotřebováváme, dopravujeme se, vytápíme nebo ochlazujeme naše obydlí, až po to, jak pracujeme a společně žijeme.

  Klimatický pakt tyto závazky spojí a zastřeší, aby upozornil na to, že součtem malých změn můžeme společně zlepšovat prostředí na naší planetě. Každý ze závazků se také započítá do celosvětového pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů za největší počet klimatických závazků zaznamenaných během jednoho měsíce – ke splnění tohoto cíle je třeba v období od poloviny června do poloviny července 2021 učinit celkem 141 000 závazků.

  Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu, řekl: „Klimatická krize již ovlivňuje náš každodenní život. Dobrá zpráva ale je, že každý z nás s ní může něco udělat. Protože boj s touto krizí není jen záležitostí stanovování cílů, legislativních změn a investic. Po šesti měsících od zahájení Evropského klimatického paktu je skutečně povzbudivé vidět, kolik ambasadorů se k němu již připojilo a propojilo se navzájem a o jak velkých ambicích vypovídají jednotlivé závazky. Jsou ohromným zdrojem inspirace k malým i velkým změnám, které může učinit každý z nás. Společně můžeme dosáhnout obrovské změny, a proto všechny vyzývám, aby se k nám přidali.“

  Diskuse o aktivitách v ČR

  Day of Action pro Českou republiku nabídne zajímavou diskusi ambasadorů a koordinátorů paktu a představí konkrétní kroky, které všichni můžeme podniknout v zájmu ochrany naší planety.

  Hlavním partnerem je Zastoupení Evropské komise v ČR. Ekonomický poradce zastoupení Josef Schwarz zdůrazňuje: „Klimatická změna nám může připadat jako problém, který je nad naše síly. O to důležitější je, abychom nerezignovali na snahu s ní bojovat. Klimatický pakt nám všem dává šanci vzájemně sdílet ty nejlepší příklady z praxe a poskytuje platformu pro širokou společenskou diskusi. Ta se nevede zbytečně, protože jí přímo naslouchá Evropská komise. Těším se na všechny příspěvky.“

  Do role ambasadorů paktu se přihlásilo již více než tisíc dobrovolníků. Na místní, regionální i celostátní úrovni inspirují ostatní k zapojení, splnění svých závazků a k dalším krokům na cestě k ochraně klimatu.

  Důležitou roli v oblasti ochrany klimatu hrají samosprávy, které reprezentuje Svaz měst a obcí ČR. „Bydlíme ve městech či obcích, snažme se v nich vytvářet kvalitní a příznivé podmínky pro náš život. Vše, co se kolem nás odehrává, má na náš domov vliv. Evropský klimatický pakt by měl zaručit zachování kvality prostředí pro život i pro naše děti, říká Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR.

  Youth Climate Pact Challenge

  Mladí lidé ve věku od 15 do 30 let z celé Evropské unie se mohou 29. června 2021 odpoledne zúčastnit online diskuse s názvem Youth Climate Pact Challenge. Na tomto fóru budou mít možnost přispět k zelené transformaci společnými inovativními nápady na projekty v oblasti ochrany klimatu.

  O klimatickém paktu a Zelené dohodě pro Evropu

  Klimatický pakt, který iniciovala Evropská komise, je součástí Zelené dohody pro Evropu a pomáhá EU splnit její cíl stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Cílem Zelené dohody je proměnit výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí v příležitosti a tím zajistit udržitelnost ekonomiky Evropské unie.

  Autor