Autor: Evropský parlament

V úterý 29. června 2021 proběhne od 9:15 do 12:30 online akce s názvem Day of Action, která odstartuje největší iniciativu v oblasti ochrany klimatu v EU, takzvaný Evropský klimatický pakt. Ten iniciovala Evropská komise a má pomoci splnit cíl, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Fórum nabídne diskusi nad konkrétními kroky, které mohou Evropané udělat pro budoucnost naší planety. Od 9:15 do 11:00 se bude konat diskuse v celoevropském formátu a nabídne příspěvky výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, známé australské bioložky Sachy Denchové či Kimberly Nicholasové z Lundské univerzity ve Švédsku. Přímo z vesmíru se připojí francouzský…

Více

Je tu možnost nominace projektů na Cenu evropského občana (European Citizen´s Prize). Oceňovány jsou iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a podpoře společných hodnot. Přihlaste nebo nominujte projekt do 15. dubna. Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí: projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie, projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství, projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie. Jak se přihlásit O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami…

Více