Tvorbou a sdílením animovaných filmů se projekt snaží reagovat na dopady klimatické krize a motivovat ke změně a přístupu (foto Metaculture)
  Tvorbou a sdílením animovaných filmů se projekt snaží reagovat na dopady klimatické krize a motivovat ke změně a přístupu (foto Metaculture)

  V pondělí 4. prosince proběhla v pražském kině Aero slavnostní projekce deseti krátkých animovaných filmů zaměřených na ekologická témata a ochranu klimatu, které natočili žáci a studenti z pražských základních a středních škol. Všechny filmy vznikly díky podpoře České rozvojové agentury (ČRA) v rámci projektu s názvem Klimatická spravedlnost aneb Filmem proti chudobě a změně klimatu. Do projektu se zapojilo celkem 6 škol a téměř 400 studentů a starších žáků.

  Klimatická krize, která dnes představuje vážné ohrožení pro naši planetu, není pouze jednou z největších soudobých výzev pro přežití naší civilizace, nýbrž také obrovskou nespravedlností. Nejvážněji dopadá na ty, kteří nejméně přispěli k jejímu zavinění, a kopíruje a prohlubuje nerovné rozložení bohatství a moci ve světě. Její projevy jsou vůbec nejhorší v rozvojových zemích tzv. globálního jihu, které přitom historicky k poškození klimatu přispěly nepoměrně méně než státy bohatého severu. Dopady přehřívaní planety, jako jsou sucha, povodně, neúrody, tropické bouře a další projevy extrémního počasí, mají závažné sociální důsledky. Prohlubují chudobu, hlad či sociální vyloučení milionů lidí a stávají se také jedním z hlavních hybatelů migrace.

  Cílem projektu „Klimatická spravedlnost aneb Filmem proti chudobě a změně klimatu“, podpořeného Českou rozvojovou agenturou, je dokázat pojmenovat příčiny klimatické krize, rozpoznat rozdíl mezi jejími příčinami a projevy a definovat hlavní aktéry klimatické krize včetně uvědomění si vlastní odpovědnosti za klimatickou krizi. Zároveň také pochopit význam termínu klimatická bezpečnost a (ne)spravedlnost, popsat její aktéry a pochopit, jak a kde všude klimatická krize působí.

  Projekt „Klimatická spravedlnost aneb filmem proti chudobě a změně klimatu“, realizovaný spolkem Metaculture, je určený pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty 1. a 2. ročníků SŠ a gymnázií. „V projektu jsme během letošního školního roku na besedách a animačních workshopech seznamovali žáky s příčinami a následky klimatické krize a učili je jim lépe porozumět. Přemýšlením nad tvorbou animovaných filmů má projekt motivovat děti a mládež ke změně postojů a ukázat jim, proč by neměly být k ochraně klimatu a životního prostředí lhostejnými. Jsou to právě děti, které díky kouzlům animace vytvářejí kulisy, postavy a vypráví příběhy, které pak ožívají na velkém plátně,“ říká Daniel Dvořák, předseda spolku Metaculture a koordinátor projektu a dodává: „Nechceme současnou mladou generaci děsit hrozivými scénáři a vyvolávat v nich paniku, strach a pocit viny, ale naopak pozitivním přístupem ovlivňovat chování budoucí generace tak, aby každý přijal vlastní odpovědnost za řešení současné klimatické krize.”

  Tvorbou a sdílením animovaných filmů se projekt snaží reagovat na dopady klimatické krize a motivovat ke změně a přístupu (foto Metaculture)
  Tvorbou a sdílením animovaných filmů se projekt snaží reagovat na dopady klimatické krize a motivovat ke změně a přístupu (foto Metaculture)

  Posláním projektu je kromě výše řečeného také schopnost identifikovat aktuální problémy a zhodnotit, čím jako jednotlivec mohu přispět k ochraně klimatu a zmírnění dopadů klimatické krize. Tvorbou a sdílením animovaných filmů se projekt snaží reagovat na dopady klimatické krize a motivovat ke změně a přístupu. „Pochyby a pesimismus, které mě provázely po celou dobu tvorby vzdělávací metodiky, jsem poté jako lektor setřásl ve chvíli, kdy jsem stanul před školní katedrou. Setkal jsem se s nepochopením i popíráním, stejně jako se souhlasnými názory a silnými zastánci dobrých řešení. Mohu však konstatovat, že i když současná situace je alarmující, ještě tu šance na záchranu planety je,” shrnuje Pavel Ehrlich, metodik, lektor a absolvent Katedry environmentálních studií.

  Krátké animované filmy natočené v rámci projektu je možné vidět na youtube kanálu spolku Metaculture zde


  Tento projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura v rámci dotační výzvy Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti.


  Zařadil: -maj-

  Autoři