Autor: Filip Šebek

Síť škol Paměti národa je networkingová platforma pro učitele společenskovědních předmětů základních a středních škol v České republice. Jejím hlavním cílem je propojování pedagogů na lokální úrovni v rámci jednotlivých regionů a jejich společné vzdělávání v oblasti kritického myšlení, mediální a čtenářské gramotnosti, lidských práv a moderní historie. Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou (ČRA) realizuje na českých školách organizace Post Bellum. V organizaci Post Bellum se soustavně věnují oblasti vzdělávání od roku 2012, kdy spustili první ročník projektu Příběhy našich sousedů, v rámci něhož žáci druhého stupně ZŠ dokumentují příběhy pamětníků a představují je veřejnosti. Prostřednictvím těchto vzdělávacích projektů přináší…

Více

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká pomoc, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů. Lesy v Gruzii pokrývají 40 % území, jejich slabá správa, nedostatek venkovního lesnického personálu v kombinaci s nekontrolovanými činnostmi včetně ilegální těžby jsou ale příčinou jejich degradace. Před dvěma lety byl proto zahájen čtyřletý projekt České rozvojové agentury Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi, který v Gruzii realizuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Projekt České rozvojové agentury „Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“ je v pořadí třetím českým lesnickým projektem v Gruzii. Chráněná oblast…

Více

V den oslav vzniku Československého státu, 28. října, proběhla nedaleko Awassy v Etiopii ceremonie u příležitosti předání dokončené části veřejné zakázky k projektu s názvem Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya. Akce se uskutečnila za přítomnosti velvyslance České republiky v Etiopské demokratické federativní republice Miroslava Koska, ředitele České rozvojové agentury Michala Minčeva, ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka, zástupců soukromého sektoru ze společností Ircon a Aquacon a také za přítomnosti zástupců prezidentského úřadu a místní komunity. Slavnostní předání proběhlo v lokalitě Aposto, kde byl formálně předán funkční systém, který v…

Více

Projekt pod názvem „Pálí vás to?“ prostřednictvím online kampaně a akcí pro mládež a veřejnost podpořil v loňském roce opět osvětové aktivity mladých lidí a vyšší informovanost široké veřejnosti na krajské a místní úrovni o tématech udržitelného rozvoje, které považují lidé ve svém životě a bydlišti za důležitá. Projekt realizovaný Diakonií ČCE – Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce poskytl především mladým lidem ve čtyřech krajích ČR podporu nejen ve formě informací o tématech SDGs (Sustainable Development Goals, Cíle udržitelného rozvoje, pozn, red.) ale zejména při využití moderních komunikačních nástrojů. Projekt „Pálí Vás to?“ navázal v loňském roce na aktivity realizované v roce…

Více