Síť škol Paměti národa je networkingová platforma pro učitele společenskovědních předmětů základních a středních škol v České republice. Jejím hlavním cílem je propojování pedagogů na lokální úrovni v rámci jednotlivých regionů a jejich společné vzdělávání v oblasti kritického myšlení, mediální a čtenářské gramotnosti, lidských práv a moderní historie. Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou (ČRA) realizuje na českých školách organizace Post Bellum.

  Seminář Válka a děti s Evou Lustigovou (Foto Post Bellum)
  Seminář Válka a děti s Evou Lustigovou (Foto Post Bellum)

  V organizaci Post Bellum se soustavně věnují oblasti vzdělávání od roku 2012, kdy spustili první ročník projektu Příběhy našich sousedů, v rámci něhož žáci druhého stupně ZŠ dokumentují příběhy pamětníků a představují je veřejnosti. Prostřednictvím těchto vzdělávacích projektů přináší do škol nové metody výuky moderních dějin a občanské výchovy. Pro žáky a studenty ve školách realizují zážitkové workshopy a lektorské programy, moderované diskuze založené na příbězích pamětníků důležitých fenoménů 20. století, vyvíjejí metodické materiály pro učitele, které jsou zdarma přístupné na jejich webech a určené k okamžitému využití ve výuce a v neposlední řadě pro pedagogy zapojené v projektu Síť škol Paměti národa od roku 2020 pořádají vzdělávací semináře. V dubnu 2022 pak spustili činnost adaptačního centra pro děti a mládež z Ukrajiny, ve kterém zajišťují každodenní výuku pod vedením ukrajinských a českých učitelů.

  Seminář k moderním technologiím – luštění hieroglyfů na Rosettské desce (Foto Post Bellum)
  Seminář k moderním technologiím – luštění hieroglyfů na Rosettské desce (Foto Post Bellum)

  „Díky finanční podpoře České rozvojové agentury jsme zapojili učitele z Prahy, Brna, Karlovarska, Olomoucka, Kolínska, Jihlavska a Těšínska, pro které jsme uspořádali sérii vzdělávacích seminářů. Učitelé se setkávají v ustálených skupinách v rámci regionů, každá skupina má svůj vlastní program sestavený na míru v reakci na konkrétní potřeby pedagogů v dané lokalitě,“ říká koordinátorka projektu Eva Mikulášková z organizace Post Bellum.

  Prostřednictvím rozvoje znalostí a kompetencí učitelů v oblasti globálního vzdělávání projekt přispívá k profesnímu rozvoji pedagogů, jejich prostřednictvím potom v druhé úrovni působí na žáky a studenty základních a středních škol, ve třetí úrovni nepřímo na širokou veřejnost, čímž přispívá k utváření občanské společnosti, která si je vědomá současných globálních výzev a jejich příčin, uvědomuje si rizika, která přinášejí, a  je motivovaná těmto hrozbám předcházet pomocí aktivního zapojení se do veřejného života. Díky finanční podpoře České rozvojové agentury je účast na seminářích pro učitele základních a středních škol zcela zdarma.

  „V Síti škol mám možnost potkávat se s lidmi, kteří se zajímají o to, jak se dějiny vyvíjejí, nejen po odborné stránce, ale i v rovině příběhů, a obohatit se nejen o nové metody, ale i o to, jak to chodí na jiných školách,“ řekla jedna z pravidelných účastnic seminářů při nedávném hloubkovém výzkumu dopadů projektu vedeného výzkumnicí Radkou Malik.

  Seminář Michala Dubce k nastavování pravidel ve třídě (Foto Post Bellum)
  Seminář Michala Dubce k nastavování pravidel ve třídě (Foto Post Bellum)

  Prostřednictvím této studie se tým z Post Bellum snažil zjistit, jak do budoucna program seminářů koncipovat tak, aby co nejlépe vyhovoval současným potřebám učitelů. Kromě zmíněné práce s pamětnickými příběhy ve výuce přináší témata spadající do oblasti výuky moderních dějin, mediální výchovy, rozvoje čtenářské gramotnosti nebo moderních technologií. Nezapomíná ani na wellbeing učitelů a jejich podporu v oblasti komunikace se žáky a rodiči. „Na každém setkání dáváme prostor pro sdílení zkušeností a diskusi. I to je důvodem, proč se učitelé seminářů účastní, jak nám potvrdil další z respondentů hloubkového šetření. Pro učitele zapojené v pražské Síti škol jsme od září přichystali nový program seminářů, na které jsme k spolupráci přizvali mj.  Michala Dubce nebo Michala Kaderku, čeká nás komentovaná vycházka za socialistickým realismem do pražského Bubenče s historikem Michalem Kurzem nebo seminář k výukové lekci postavené na příbězích kubánských pamětníků,“ dodává Eva Mikulášková.

  Učitelé zkoušejí rozšířenou realitu během semináře organizace Gulag.cz (Foto Post Bellum)
  Učitelé zkoušejí rozšířenou realitu během semináře organizace Gulag.cz (Foto Post Bellum)

  K vytváření fungujících učitelských komunit se snaží projekt přispívat i v regionech. Od května 2023 se díky projektu Síť škol Paměti národa – společné vzdělávání a networking učitelů jednou měsíčně scházejí pedagogové v Brně, na Jihlavsku, Karlovarsku, Kolínsku, Olomoucku a Těšínsku. Díky spolupráci s organizací Gulag.cz se v rámci projektu ve všech regionech podařilo pro učitele uspořádat workshop k tématu sovětských represí a nově vzniklým výukovým materiálům využívajícím rozšířenou a virtuální realitu. Probíhají postupně v jednotlivých regionech během celého podzimu.

  Exkurze do Babic s Michalem Stehlíkem (Foto Post Bellum)
  Exkurze do Babic s Michalem Stehlíkem (Foto Post Bellum)

  „Na Těšínsku jsme v reakci na přání některých učitelů do programu zařadili exkurzi do Životic, spojenou s návštěvou místního památníku a míst, kde se odehrály zdejší tragické události. Učitelé z Jihlavska se v doprovodu historika Michala Stehlíka vydali na exkurzi do Babic. Během podzimu chystáme pro učitele z Prahy, Olomoucka a Kolínska workshop s iberoamerikanistkou Evou Kubátovou věnovaný specifikům totalitního režimu na Kubě, ve kterém budeme pracovat s příběhy kubánských disidentů a lidskoprávních aktivistů zaznamenanými v archivu Paměti národa,“ doplňuje Eva Mikulášková. V Brně se pak učitelé ve workshopu s názvem Moderní technologie ve výuce aneb Jak pře(vyu)žít digitální éru pod vedením lektora Andreje Novika ponoří do světa umělé inteligence, počítačových her a rozšířené reality.

  Zařadil: -maj-

  Autoři