Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)
  Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)

  Projekt pod názvem „Pálí vás to?“ prostřednictvím online kampaně a akcí pro mládež a veřejnost podpořil v loňském roce opět osvětové aktivity mladých lidí a vyšší informovanost široké veřejnosti na krajské a místní úrovni o tématech udržitelného rozvoje, které považují lidé ve svém životě a bydlišti za důležitá. Projekt realizovaný Diakonií ČCE – Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce poskytl především mladým lidem ve čtyřech krajích ČR podporu nejen ve formě informací o tématech SDGs (Sustainable Development Goals, Cíle udržitelného rozvoje, pozn, red.) ale zejména při využití moderních komunikačních nástrojů.

  Projekt „Pálí Vás to?“ navázal v loňském roce na aktivity realizované v roce 2021 a zaměřil se na to, aby mladí lidé nabyté poznatky a zkušenosti o tématech SDGs komunikovali ke svým vrstevníkům a také široké veřejnosti prostřednictvím akcí ve svém okolí. Projekt staví na již vyzkoušených participativních a interaktivních metodách, které jsou součástí evropského projektu SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU.

  Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)
  Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)

  „Problematiku udržitelného rozvoje nelze uchopit bez diskuse v duchu otázek jako ‚Proč mne má zajímat to, co se děje na druhém konci světa, jak se mne to týká?‘ A právě o její uchopení jde. Prostřednictvím kampaně cílené na širokou veřejnost a akcí pro aktivní, zejména mladé lidi a veřejnost podporujeme povědomí o globálních tématech. Zároveň také zdůrazňujeme nutnost respektu a porozumění k odlišnostem ve způsobech života lidí. Tuto rozmanitost propagujeme skrze konkrétní příběhy lidí a prostřednictvím příběhů uměleckých artefaktů z různých zemí tzv. globálního jihu,“ říká Veronika Nožinová, vedoucí osvětového projektu Udržitelný rozvoj a migrace (program DEAR) z Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

  V rámci projektu podpořeného Českou rozvojovou agenturou proběhla online kampaň na sociálních sítích, v online médiích a také ve dvou lokalitách ve veřejném prostoru navštěvovaném širokou veřejností. Projekt poskytl podporu aktivním lidem ve dvou krajích, a to nejen ve formě informací o globálních tématech, ale zejména při využívání moderních komunikačních a kampaňových nástrojů, aby nabyté poznatky a zkušenosti mohli replikovat ve svém okolí.

  „Naším úkolem a přáním je motivovat všechny lidi bez rozdílu, aby se zajímali o svět kolem sebe – svět, který nekončí naším plotem nebo našimi hranicemi. Chceme přemýšlet globálně a jednat lokálně. A proto jsme připravili dvě kampaně pojmenované ‚Tváře Migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘, kterými přibližujeme myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext našemu publiku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí. Osobně jsme se prostřednictvím obou kampaní – ‚Pálí Vás to?‘ a ‚Tváře migrace‘ potkali s více než 650 lidmi,“ doplňuje Veronika Nožinová.

  Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)
  Kampaně ‚Tváře migrace‘ a ‚Pálí Vás to?‘ přibližují svému publliku prostřednictvím videospotů, rozhovorů, článků, besed, workshopů a veřejných akcí myšlenku udržitelného rozvoje a jeho globální kontext (foto ČRA)

  V regionech Jilemnice, Tábor, Velenice a hlavním městě Praze uspořádal tým Diakonie ČCE celkem pět veřejných akcí a více než milion lidí byl osloven prostřednictvím online kampaně. Její náplní byla série videospotů pod názvem „Maličkosti“, v nichž účinkovali jak odborníci, tak známé osobnosti. Mluvili o tom, co je pro ně důležité v souvislosti s udržitelnou budoucností a jak se oni osobně zapojují. Sérii zhlédlo na sociálních sítích více než 150 000 diváků.

  V jednom z videospotů byla využita známá pověst o praotci Čechovi a jeho příchodu do Čech, jejímž prostřednictvím byli diváci vybídnuti k zamyšlení nad tématem migrace jakožto přirozené součásti lidských dějin. Tento spot běžel nejen na sociálních sítích, ale také ve všech kinech sítě Cinema City a dalších menších kinech po celé republice. Video tak vidělo okolo 225 000 diváků. Ústředním tématem vzdělávacích seminářů pak byla komunikace a její nástroje, zejména pak Hope Based Communication (komunikace založená na naději), Hate Free komunikace a s tím spojené téma hate speech, neboli jak čelit nenávistným projevům na sociálních sítích i v „offline“ prostoru.

  „Také jsme se zaměřili na novinářskou etiku a žurnalistiku založenou na datech. Pořádali jsme i workshopy a besedy na téma zahraniční spolupráce, udržitelná móda, hospodaření s jídlem, sociální dopady klimatických změn a mnohá další. Těchto vzdělávacích akcí a besed se zúčastnilo 150 zejména mladých lidí. Spolupracovali jsme také s novináři, které jsme vyslali na cesty do Libanonu a Mauretánie, kde České republika a také Diakonie ČCE pomáhá. Vzniklo tak několik videí, rozhovorů a článků, které byly zveřejněny jak v on-line médiích, tak v tisku či rozhlase,“ dodává Veronika Nožinová.

  Zmínky o podpořených akcích se objevily mimo sociální sítě také v lokálních médiích (např. Jilemnický zpravodaj, e-cirkev, školní časopis). Kampaň se podařilo prezentovat i na akcích jako Týdenní swap pořádaný organizací Swap Prague v Pražské tržnici, Sjezd nejen evangelické mládeže v Táboře, Jarmark na Náměstí Míru a dalších, s celkovou návštěvností přes 1 500 lidí.

  Zařadil: -maj-

  Autoři