Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)
  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)

  Proč se někde války dějí a jinde ne? Je možné mít na jedné straně světa všeho dostatek, zatímco někde pořád panuje hlad? A co můžeme jako jednotlivci udělat pro změnu?

  Na to hravým a zážitkovým způsobem odpovídá projekt s názvem Co by se stalo, kdyby země globálního Severu přestaly poskytovat rozvojovou pomoc zemím globálního Jihu?, podpořený Českou rozvojovou agenturou a realizovaný Agorou CE o.p.s. V rámci projektu vzniká stejnojmenná úniková hra pro středoškolské studenty, kterou na jednotlivých školách doplňují debaty se školami z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, ale také s odborníky, novináři či zástupci mezinárodních organizací.

  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v České republice. Projekt cílí na zvýšení informovanosti mladých lidí o problematice regionálních i globálních souvislostí, rozvojových zemí, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a na zlepšení jejich dovedností diskutovat o těchto tématech. Dále se projekt zaměřuje na zvýšení odborných znalostí a metodických dovedností pedagogů a pracovníků s mládeží v oblasti globálního vzdělávání.

  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)
  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)

  „V dnešním světě jen stěží najdeme místo, kterého by se netýkaly velké události hýbající veřejným děním. Z lokálního se stává globální. Konflikty ve zdánlivě vzdálených krajinách vyhánějí z domovů miliony lidí, kteří jednou mohou být našimi sousedy. Založení skládky na druhém konci světa může ovlivnit za několik let počasí i v Česku. A malý virus, původně rozšířený jen v jednom městě, dokáže vzhledem k propojenému světu paralyzovat na více než dva roky celou zeměkouli. Proč se některým zemím nedaří, když ostatní prosperují? Mohu pro zlepšení tohoto stavu něco udělat? Na podobné otázky se snažíme studentům v rámci projektu odpovědět zážitkovým způsobem pomocí únikové hry a návaznými debatami,“ přibližuje projekt jeho odpovědná řešitelka ze společnosti Agora Kristýna Fantová.

  Projekt vznikl jako snaha posílit mladé v zapojování do globálních témat, přinést aktuální témata do výuky a také poskytnou pedagogům a pracovníkům s mládeží nové inovativní metody, jak o komplexních problémech učit. Projekt čerpá ze zkušeností Agory CE ve vzdělávání mládeže, kdy se ukazuje, že obeznámení žáků a studentů s globální a rozvojovou problematikou je dlouhodobě nízké. I přesto, že rámcové vzdělávací programy (RVP) v českém školství obsahují tematický okruh Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, který by měl mladým lidem rozvojová témata přiblížit, skutečnost je často jiná.

  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)
  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)

  „Máme z projektu a jeho pilotní fáze už první zpětné vazby od zapojených učitelů a studentů. Učitelé velmi oceňují inovativnost, technické provedení hry a téma, které hra přináší, a zájem o další workshopy je tak velký. Studenti zase říkají, že se dozvěděli spoustu nových věcí zajímavým způsobem a v řadě z nich program probouzí chuť se více zapojovat a něco dělat,“ vysvětluje Kristýna Fantová.

  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)
  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)

  Jak ukázal průzkum Člověka v tísni s podporou České rozvojové agentury z roku 2020, zájem české veřejnosti o rozvojovou problematiku roste. Nicméně i přes rostoucí zájem většina lidí informace o tomto tématu dále nevyhledává, protože jim nejsou podle dat dobře dostupné kvalitní, aktuální a nestereotypní informace. Mladí lidé jsou obecně ke globálním tématům otevřenější než celková populace, jak ukazuje např. průzkum mezi mládeží z roku 2022 Eurobarometr o budoucnosti Evropy. Z jeho průzkumu vyplývá, že devět z deseti Evropanů ve věku 15–24 let se domnívá, že řešení změny klimatu může přispět ke zlepšení jejich zdraví a života.

  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)
  Záměrem projektu je přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR (foto Agora CE)

  Z výše uvedených důvodů je tedy zřejmé, jak jsou pro pedagogy na českých školách důležité podobné projekty, jako je např. úniková hra společnosti Agora. „Právě nabídka programu zvenčí je v současné situaci vhodnou strategií, jak průřezové téma přiblížit žákům, přičemž je potřeba také dále poskytovat metodické a didaktické materiály pedagogům a motivovat je k tomu, aby s globálními tématy do budoucna uměli lépe pracovat sami, bez spolupráce s neziskovými a dalšími organizacemi,“ říká Kristýna Fantová.

  V rámci projektu se na poslední ze série besed a debat na školách podílela také zahraniční partnerské organizace Association of Election Officials in Bosnia and Herzegovina a GLOW Georgia NGO. Kromě vzdělávání o globálních tématech má Agora CE také vlastní zkušenosti s realizací zahraničních rozvojových projektů. Již řadu let působí v Bosně a Hercegovině, Gruzii nebo Arménii. V posledních dvou letech například realizovala projekt zaměřený na zlepšení vzdělávání o demokracii v Bosně a Hercegovině, který byl podpořen v rámci Programu transformační spolupráce MZV. Zkušenosti s přímou realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce v daných zemích tak také využívá při realizaci tohoto projektu.

  Zařadil: -maj-

  Autoři