V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)

  V přírodní rezervaci Hněvošický háj, nacházející se jihozápadně od obce Hněvošice na Opavsku, byla zpřístupněna nová naučná stezka. Značení stezky, lávka přes potok a celkem sedm informačních panelů bylo financováno z programu NET4GAS Blíž přírodě, a to ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)

  Hněvošický háj je komplex přírodě blízkých lesních porostů dubohabřin a acidofilních doubrav a nachází se zde významné druhy rostlin a živočichů, které jsou svým výskytem vázány na karpatskou oblast, jejíž západní část má hranice nedaleko. Území bylo vyhlášeno přírodní rezervací již v roce 1969, avšak první turistická infrastruktura tu byla vytvořena až v roce 2009, kdy zde bylo pro návštěvníky umístěno šest informačních tabulí. Tyto prvky však byly v posledních letech již nevyhovující, mnohé tabule byly vybledlé a poničené, texty neaktuální. V letošním roce se tedy rozhodl Český svaz ochránců přírody Levrekův ostrov, který na Opavsku dlouhodobě působí, po dohodě se zástupci obce Hněvošice naučnou stezku obnovit.

  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)

  Pokud turista navštíví lokalitu ve vhodnou roční dobu, může se těšit například na kvetoucí hvězdnatec zubatý, pryšec mandloňovitý, nebo zapalici žluťuchovitou, která kvete brzy na jaře ještě před olistěním stromů. Vyskytuje se zde také vzácná ostřice hubená, která roste roztroušeně až hojně v korytech (nad rybníkem i u lesní cesty) v severovýchodní části PR. V jižní části rezervace byly nalezeny vzácné mechy bezvláska Atrichum haussknechtii a baňatka ohnutá.

  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)
  V Hněvošickém háji na Opavsku byla zpřístupněna nová naučná stezka (foto ČSOP)

  Z ptáků zde hnízdí třeba ostříž lesní, holub doupňák, slavík obecný nebo lejsek černohlavý.

  Oblast je zajímavá i díky svému osídlení, které zde probíhalo již v době kamenné. Více archeologických informací nalezne návštěvník přímo na stezce.

  Naučná stezka tvoří okruh, který z velké části lemuje oblast chráněného území. Návštěvníka na trase čeká celkem sedm informačních panelů, na kterých se dočte o historii a současnosti tohoto území. Část panelů má v sobě zabudované i interaktivní prvky. Celá trasa je značená a měří zhruba 3,5 km. Lokalita (začátek trasy 49.9973081N, 17.9970361E) je přístupná po lesních komunikacích a pěšinách ze silnice č. 46 (Opavská) mezi obcí Hněvošice a Služovice. Dále z polní komunikace mezi Hněvošicemi a Oldřišovem.

  Jedná se o lokalitu zpřístupněnou díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Jeho prostřednictvím již patnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice. V současnosti je v Moravskoslezském kraji zpřístupněno 17 lokalit Blíž přírodě.

  Autoři