Publikace je věnovaná možnostem snižování produkce odpadů v domácnostech nejen v Praze.

    Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Z hlediska dopadu na životní prostředí je to důležitější, než odpady třídit a recyklovat. Odhadujeme, že snížení produkce odpadu o 10 kg má stejný dopad, jako když se zrecykluje 30 kg surovin. Recyklaci samozřejmě podporujeme také. Jen si je třeba uvědomit, že ta je jen částečným řešením celé situace a že není zadarmo. I o tom v publikaci naleznete data.

    Poznámka: V publikaci jsou aktivní odkazy, proto není vhodné publikaci tisknout

    Nahlédnout do obsahu můžete zde:

    https://arnika.org/jak-na-odpady-v-praze

    Autor