Motto X. ročníku osvětové kampaně: „POZNÁNÍ – POCHOPENÍ – PŘIJETÍ“ symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti. Tuto jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu. Autismus ovlivňuje více či méně životy více než 250 000 obyvatel České republiky, zasahuje však do životů celých rodin.

  Téma kampaně: Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu. Slouží k poznání a pomáhají pochopit jinakost. Cílem jejich vzniku bylo změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti komunikují s lidmi na spektru autismu a jejich rodinami či doprovodem. Pomoci ke zlepšení vzájemného porozumění. Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k lidem s PAS uložilo Usnesení vlády ČR 101 z roku 2016 dotčeným resortům – ministerstvu práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví na základě Podnětu ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin.

  Kampaň „Česko svítí modře“ startovala 2. dubna, který OSN vyhlásila roku 2007 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu, a většina významných budov světa se rozzářila v noci na 3. dubna modře. Kampaň potrvá celý měsíc duben.

  „Svítit modře“ lze různými způsoby, nejen nasvícením budovy. Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit šířením povědomí o autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou událostí. „Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve Vašem okolí,“ uvádí koordinátorka kampaně Marta Pečeňová.
  Partnerem kampaně je společnost Rozsvítímesvět.cz. Pomáhá zájemcům s modrým nasvícením budov.

  Více: https://www.rozsvitimesvet.cz/led-osvetleni-cesko-sviti-modre/

  Děkujeme všem za účast v kampani „Česko svítí modře 2023“, děkujeme za projev respektu k lidem na spektru a všem, kdo jsou jim nápomocni na cestě životem.

  Výčet nejrůznějších akcí napříč republikou v průběhu celého dubna je rozsáhlý. Patří k nim výstavy, koncerty, besedy, odborné konference, přednášky, workshopy, sportovní akce, divadelní představení, benefiční akce, pochody v modrém, projekce. Akce pořádají spolky, školská zařízení, podniky i jednotlivci.


  Platforma Naděje pro autismus – prostor pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření podmínek pro důstojný život osob s autismem v České republice. Více na webu Naděje pro autismus www.nadejeproautismus.com
  Platforma organizuje celorepublikovou osvětou kampaň „Česko svítí modře“ pravidelně od roku 2014. Kampaň trvá celý měsíc, počínaje 2. dubnem, který OSN v roce 2007 vyhlásila jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD). Cílem kampaně je zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. „Česko svítí modře“ nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD nebo autismu, realizovaných v uvedeném období, vzájemné inspiraci a sdílení.


  Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro lidi na spektru autismu problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie a účast můžete vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, modrým nasvícením objektu.


  Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus – postihují dle světových epidemiologických průzkumů až 2,7 % populace. V naší zemi žije více než 250 000 občanů s některou z forem autismu, kam řadíme dětský autismus, Rettův syndrom, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchu. Autismus však zasahuje do života dalších až na 500 000 jejich nejbližších. Poruchy autistického spektra zasahují do oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70 % je k autismu přidruženo jiné postižení. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.


  Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/

  https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/podnet-k-reseni-situace-zivota-osob-s-poruchou-autistickeho-spektra-a-jejich-rodin-140155/


  Zařadil: -maj-

  Autor