Dobrovolnictví mladých lidí je na vzestupu

  „V posledních pěti letech jsme schopni prokázat nárůst zapojování mladých lidí do dobrovolnických aktivit. Zatímco v roce 2017 se zapojoval každý pátý, v roce 2020 je to již každý čtvrtý mladý člověk. Největší nárůst pozorujeme u mladých ve věku od 15 do 20 let, kdy se v roce 2020 zapojil do dobrovolnických aktivit takřka každý třetí dospívající,“ přibližuje Jan Husák, vedoucí analytické sekce ČRDM.

  Zajímavé bylo pozorovat také dynamiku pomoci v době mezi prvními vlnami pandemie, kdy se ukazuje, že mladí dospívající do 20 let také výrazně více pomáhali svým nejbližším a známým a naopak měli méně možností pomáhat např. svým sousedům či cizím lidem.

  „Motivaci k takovému jednání nám potvrzují í výsledky z našeho výzkumu Hodnoty mladých, kdy se ukazuje, že spolehlivost a péče o nejbližší jsou pro české mladé těmi nejdůležitějšími hodnotami,“ dodává Jan Husák.

  Ze zmiňovaného výzkumu vyplývá, že mladí lidé se pomoci a dobrovolnictví nebojí. Když je někdo požádá o pomoc, devět z deseti pomůže. Celkem 77 procent mladých udává, že má sklon pomáhat ostatním, pokud to potřebují nebo jsou v krizi. A 83 procent mladých také udává, že když pomáhají, nic za to na oplátku neočekávají, i když čtyři z deseti mladých jsou rádi, když se ví, že pomáhají zrovna oni, a 23 procent pro dobročinnost přímo motivuje možnost uvádět si to v životopisu. Takřka dvě třetiny mladých také očekávají, že když někomu pomohou, v budoucnu bude také pomoženo jim, budou-li to potřebovat.

  Pokud se chcete dozvědět více, tak se přihlaste na konferenci Hodnoty mladých, na které bude Česká rada dětí a mládeže spolu s Radou mládeže Slovenska prezentovat nejzajímavější výstupy z projektu, jehož cílem bylo zmapovat, jaké jsou hodnotové postoje mladé generace v České republice a na Slovensku. Uskuteční se 19. 10. 2021.

  Srdečně Vás zveme na online konferenci k projektu Hodnoty mladých, na které bude Česká rada dětí a mládeže spolu s Radou mládeže Slovenska prezentovat nejzajímavější výstupy z projektu, jehož cílem bylo zmapovat, jaké jsou hodnotové postoje mladé generace v České republice a na Slovensku.

  • Jsou mladí Češi konformní a drží se tradic více než jejich vrstevníci na Slovensku?
  • Kteří z nich jsou více otevřeni změnám?
  • Jak moc jsou ochotni zapojovat se do politických aktivit?
  • Kdo je sebevědomější?

  Podrobný program konference a přihlašovadlo najdete zde