Česká asociace streetwork, z.s. zve na odpolední konferenci KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽÍ, která proběhne 25. 5. 2023 (13:00-18:00 hodin) v Goethe-Institutu v Praze.

  Konferenci zahájíme blokem zaměřeným na efektivitu a hodnocení dopadů terénní práce s mládeží. Dozvíme se a budeme diskutovat o tom, co je mezinárodně považováno za kvalitní streetwork a co ne (z hlediska kvality, efektivity a dopadu na klienty).

  Posoudíme, zda a jak se dají zkušenosti z Evropy aplikovat na naše prostředí; srovnáme, jaké je pojetí vykazování a zaznamenávání práce s klienty v ČR a v zahraničí. Jak se daří do hodnocení efektivity a kvality zapojovat samotné klienty a umíme pracovat s jejich zpětnou vazbou? Stručně si také představíme online nástroj pro vyhodnocování kvality a efektivity terénní práce s mládeží, Logbook Street.

  Ve druhé části konference se zaměříme na situaci v oblasti práce s mládeží v ČR a v Evropě – co všechno je vlastně práce s mládeží neboli Youth Work? Co mají společného a v čem se liší práce s mládeží a sociální práce? Představíme si některé výstupy z nedávného výzkumu práce s mládeží v ČR a dále evropské strategie v oblasti mládeže, zejména “European Youth Work Agenda (Bonn Process)”. Těšte se na zajímavé hosty!

  Konkrétněji:

  Těšit se můžete například na příspěvek Evy Hejcmanové a Jana Kopice na téma vyhodnocování kvality a efektivity terénní práce s mládeží, který představí výstupy více než dvouletého mezinárodního projektu Inspiring Quality Street Work. Klientky a klienti NZDM Pacific uvedou ve světové premiéře svůj autorský film Puberta 2, příspěvek si připravili také klienti a klientky NZDM Klídek z Hradce Králové. Dále vystoupí zástupkyně MŠMT a seznámí nás s Evropskou agendou práce s mládeží, uslyšíme také příspěvky na téma participace mládeže od Mladého delegáta ČR do OSN Pavla Linzera spojení sociální práce a neformálního vzdělávání v praxi přiblíží zástupkyně DDM Sluníčko Aš.

  A na závěr samozřejmě proběhne předání výroční ceny Časovaná bota 2022. 

  Cena je udělována ve třech kategoriích:

  • Osobnost roku
  • Tým roku 
  • Cena Správní rady za mimořádný počin

  Konečné výsledky budou vyhlášeny a ceny slavnostně předány ve čtvrtek 25. května 2023 na konferenci konané v rámci mezinárodního projektu IQ Streetwork, která se uskuteční v pražském Goethe-Institutu.

  (viz https://streetwork.cz/stranka/2398/vyrocni-cena)

  Na konferenci se přihlašujte zde. Pozor kapacita je omezená, tak neváhejte!

  Akce se koná v rámci projektu Inspiring Quality Street Work, který je spolufinancován programem EU Erasmus+.

  https://streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3875/konference-kvalita-prace-s-mladezi-spoustime-prihlasovani

  #IQstreetwork #Erasmusplus #IQSW