Kateřina Ronovská (foto Jiří Majer)
  Kateřina Ronovská (foto Jiří Majer)

  Desáté výročí účinnosti „nového“ občanského zákoníku, respektive spolkového práva zhodnotila konference, již uspořádala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Lurenčíková a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO a Odborem lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR.

  Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)
  Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

  Čtyřhodinová konference se konala 21. května 2024 v důstojných prostorách Hrzánského paláce v historické části Prahy a vystoupila na ní řada odborníků z oblastí týkajících se daného tématu.

  Konferenci moderoval Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a místopředseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Přímo v Hrzánském paláci se odborného semináře zúčastnilo na pět desítek zájemců, přičemž další přihlášení měli možnost průběh konference sledovat online.

  V první řadě zleva: Luboš Brim, Radek Ruban, František Korbel, Dana Prudíková, Karel Eliáš, Lenka Deverová, Bohumil Havel a Simona Hornochová (foto Jiří Majer)
  V první řadě zleva: Luboš Brim, Radek Ruban, František Korbel, Dana Prudíková, Karel Eliáš, Lenka Deverová, Bohumil Havel a Simona Hornochová (foto Jiří Majer)

  Příspěvky na konferenci se zaměřily na následující otázky: Jak se změny, které přinesl občanský zákoník, projevily v právní praxi? Jaká důležitá či zajímavá soudní rozhodnutí přineslo pro spolky prvních deset let aplikace nového práva? O kterých otázkách se aktuálně diskutuje? Jakým směrem se vyvíjí pohled na podnikání spolků a jak je to s možnou majetkovou účastí? Jak zatížila spolky evropská AML legislativa? Jaké novinky lze očekávat v souvislosti s novou úpravou účetnictví a zdanění spolků?

  Viktor Kundrák (foto Jiří Majer)
  Viktor Kundrák (foto Jiří Majer)

  Úvodního slova se ujal ředitel vládního Odboru lidských práv a ochrany menšin Mgr. Viktor Kundrák, Ph.D., E.MA (Občanský zákoník a lidská práva) a místopředsedkyně Ústavního soudu, profesorka občanského práva PrF MU v Brně prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Odkud jsme vyšli a kam směřujeme?).

  Karel Eliáš (foto Jiří Majer)
  Karel Eliáš (foto Jiří Majer)

  Následovalo zhodnocení změny v civilním právu po zavedení nového občanského zákoníku, vzpomínky na tvorbu, projednávání a prosazování; také očekávání a realita po deseti letech. Tematické panelové diskuse, moderované Kateřinou Ronovskou, se účastnili vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a jeden z hlavních autorů návrhu nového občanského zákoníku prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, dále František Korbel, Ph.D., specialista na veřejnou správu, správní a ústavní právo, stavební právo, legislativu, právo na informace a právo informačních technologií, jenž na Ministerstvu spravedlnosti řídil projekt rekodifikace soukromého práva, a Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., specialistka na oblast veřejného práva, legislativy, školství, sportu a správního práva. V minulosti mj. pracovala jako ředitelka legislativního odboru na Ministerstvu spravedlnosti, kde se věnovala rovněž rekodifikaci soukromého práva.

  Radek Ruban a Luboš Brim (foto Jiří Majer)
  Radek Ruban a Luboš Brim (foto Jiří Majer)

  Program pokračoval tématem Nové spolkové právo v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu, k čemuž vystoupili asistent soudce Nejvyššího soudu Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. z katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a soudce Krajského soudu v Brně a Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. z katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

  K zápisům spolků ve veřejném rejstříku a skutečným majitelům u spolků pohovořila JUDr. Lenka Deverová, specialistka na občanské, a především na nadační a spolkové právo, oblast obecně prospěšných společností a ústavů. Je rovněž členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Námětu se chopil i vrchní ministerský rada odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti Mgr. Adam Hexner.

  Bohumil Havel (foto Jiří Majer)
  Bohumil Havel (foto Jiří Majer)

  Hranicím mezi spolkovou a podnikatelskou činností se věnovali prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Jmenovaná je místopředsedkyní Ústavního soudu a profesorkou občanského práva. Zaměřuje se především na soukromé právo, spolkové právo, nadační a trustové právo v mezinárodně komparativních souvislostech. Bohumil Havel je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a členem Legislativní rady vlády. Od roku 2001 se podílel na tvorbě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

  Účetní problematikou u spolků, současností a výhledem do budoucna se zaobíral Ing. Mgr. Stanislav Kouba, jenž je vrchním ředitelem sekce Daně a cla Ministerstva financí. Aktuální situaci v oblasti daní u spolků z pohledu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) rozebrala generální ředitelka GFŘ a byvší daňová poradkyně Ing. Simona Hornochová.

  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)
  Účastníci konference (foto Jiří Majer)

   

   

   

   

   

   

   

  Občanský zákoník slaví desáté výročí. Z konference mj. vyplynulo, že právní praxe se s novou právní úpravou poměrně slušně vypořádala snad proto, že je postaven na svobodě jednotlivce a autonomii jeho vůle. Také „nové spolkové právo“, které je v občanském zákoníku zakotveno, je právě díky tomuto základnímu přístupu koncipováno jako liberální právní úprava, respektující vnitřní spolkovou autonomii, za současné ochrany členů i práv třetích osob. Spíše než další úpravy (novelizaci) by přednášející uvítali šíření povědomí (osvětu) o dané tematice. Týká se to neziskového sektoru v jeho různých formách (vedle spolků též nadace, sportovní svazy apod.). Jak na konferenci zaznělo, konkrétně Česká rada dětí a mládeže, vedená Alešem Sedláčkem, si v tomto ohledu počíná dobře.

  Pohled z terasy Hránského paláce (foto Jiří Majer)
  Pohled z terasy Hránského paláce (foto Jiří Majer)

  Zařadil: -maj-

   

   

  Autoři