Zastavme ratifikaci dohody, která by upřednostnila zájmy jednotlivců před přírodním bohatstvím nás všech!

  Sdružení Arnika poslalo otevřený dopis novému předsedovi vlády Petru Fialovi, ministryni Životního prostředí Anně Hubáčkové a ministru dopravy Martinu Kupkovi. Spolu s nevládními organizacemi sdruženými v Zeleném kruhu v něm žádá, aby zastavili ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, kterou má Poslanecká sněmovna na programu již v úterý 11. ledna 2022. 

  Česká republika se v uvedeném dokumentu zavazuje, že zajistí splavnost Labské vodní cesty v rozsahu, který v současné situaci nelze bez poškození přírody garantovat. Zároveň lze předpokládat, že podpisem dohody se ještě zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. 

  „Česká republika se zavázala implementovat evropskou Rámcovou směrnici o vodách, jejímž cílem je zlepšovat stav povrchových i podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů. Realizace plavebního stupně by byla v přímém rozporu s tímto závazkem, protože by došlo k přímému a velmi zásadnímu zásahu do ekosystému řeky. Jedná se o cenné území s řadou ohrožených druhů, jejichž stanoviště by byla výstavbou a provozováním takto rozsáhlého díla zásadně ovlivněna,“říká doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

  “Ministerstvo životního prostředí záměr posoudilo a opakovaně jej v zájmu ochrany přírody odmítlo. Labe je naším unikátem, je naší jedinou lososovou řekou. Návrat lososů byl možný jen díky tomu, že je jeho tok až po ústí do moře pro ryby volně prostupný. Je smutné, že závěry odborníků, kteří mají za úkol chránit naši přírodu, se někdo neustále snaží obejít. Svoje snahy navíc financuje z veřejných prostředků,” upozorňuje za Arniku Miroslava Floriánová, koordinátorka kampaně Za živé řeky.

  Na neúspěšné pokusy o prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče byla za čtvrt století promarněna téměř miliarda korun (jak kritizuje i NKÚ ve zprávě z roku 2019). Stát totiž opakovaně zadává další a další studie za peníze daňových poplatníků a neustále tak zkouší, zda záměr jednou přeci jen projde. 

  “Rozhodně se nedomníváme, že stavba jezu zachrání ekonomický rozvoj Ústeckého regionu a vyřeší veškeré problémy s dopravou. Pro řešení dopravy se jako ekologicky i ekonomicky daleko výhodnější, a hlavně spolehlivější, jeví železniční doprava. S postupující změnou klimatu lze očekávat další zhoršování podmínek pro provoz lodní dopravy, ” uzavírá Floriánová. 

  Dohoda byla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doručena dosluhujícím ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (ANO), dne 14.12. 2021. 

  https://www.arnika.org/

  Autor