V sobotu 31. 7. 2021 skončila Letní škola instruktorů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) v Malých Svatoňovicích. Účastníci ve věku 15-18 let zde každoročně usilují o získání kvalifikace vedoucího III., případně II. stupně.

  V průběhu čtrnácti dnů se budoucí vedoucí pod vedením několika kvalifikovaných lektorů seznámili s předměty nezbytnými k práci vedoucího mládeže. Jedná se například o pedagogiku, psychologii, zdravovědu, hasičské minimum, bezpečnost práce, právní minimum a další.

  Absolventi Letní školy se vyznají nejen ve sportovní činnosti. Součástí Letní školy je totiž také i výklad ze Směrnice hry Plamen, a to jak k výchovně vzdělávací, tak ke sportovní části této směrnice.

  Na tři dny se „lišáci“ vydávají i na polní dny do přírody, které letos byly okořeněny bouřkou během druhé noci. Provizorní přístřešky však vydržely, účastníci se o sebe dokázali postarat (na svých bedrech mají i úkol nasytit sebe a vedoucí) a pobyt v přírodě tak dopadl zdárně.

  Součástí Letních škol jsou i bodované aktivity, které prověřují vědomosti, ale i fyzickou zdatnost, rychlost, obratnost či jemnou motoriku. Tyto disciplíny plní frekventanti i jako jednotlivci, i hromadně v rámci soutěže družstev, ve kterých spolupracují po celou dobu svého pobytu.

  Ve čtvrtek 29.7. účastníci odpovídali na otázky v závěrečném testu, jehož zdárné splnění je základním předpokladem pro zisk osvědčení instruktora. Letos bylo úspěšných všech 33 účastníků. Šest nejúspěšnějších z nich, kteří splňovali další kritéria, pak zakončilo své účinkování i praktickou zkouškou a odvezlo si tak osvědčení nikoli III. stupně, ale dokonce II. stupně vedoucího mládeže. To jim bylo předáno při slavnostních příležitostech – při vyhodnocení soutěží v místním divadle, na závěrečném společenském plesu, a při půlnočním skládání slibu.

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

  Autor