Autor: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V sobotu 31. 7. 2021 skončila Letní škola instruktorů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) v Malých Svatoňovicích. Účastníci ve věku 15-18 let zde každoročně usilují o získání kvalifikace vedoucího III., případně II. stupně. V průběhu čtrnácti dnů se budoucí vedoucí pod vedením několika kvalifikovaných lektorů seznámili s předměty nezbytnými k práci vedoucího mládeže. Jedná se například o pedagogiku, psychologii, zdravovědu, hasičské minimum, bezpečnost práce, právní minimum a další. Absolventi Letní školy se vyznají nejen ve sportovní činnosti. Součástí Letní školy je totiž také i výklad ze Směrnice hry Plamen, a to jak k výchovně vzdělávací, tak ke sportovní části této…

Více

Život přináší mnoho nečekaných okamžiků, ale pokud člověk zachová chladnou hlavu, je schopen obstát i v náročné situaci, kterou by nikdy nepředvídal. Mladí hasiči Jakub Bureš (13) a Robert Lebeda (13) z SDH Cholupice se v takové situaci ocitli a díky jejich klidnému a uváženému rozhodnutí se jim podařilo zachránit život starší paní. Událost se stala v pátek 4. června na rozhraní ulice Havlovického a Vítovcova na Praze 4–Hodkovičkách. Přímo na silnici zkolabovala paní (asi 75 let) a oba mladí hasiči šli náhodou okolo. Paní byla dezorientovaná a zmatená, od pádu měla poranění na hlavě. Pomohli jí opatrně vstát a dovedli ji z vozovky stranou, neustále s ní komunikovali, jestli…

Více