Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2021 šetření k letním táborům, podobně jako v předchozích letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 108 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí a mládeže a dále 75 organizací, které mají před ČRDM sjednané pojištění. Dohromady bylo získáno 2604 odpovědí od pořadatelů pobytových i příměstských táborů dohromady. Následující výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové.
  Celkový počet pobytových táborů pořádaných členskými organizacemi ČRDM a krajskými radami v roce 2021 je 2482. Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadový stan, turistický stan nebo třeba týpí. Tábory na zelené louce jsou stále velmi oblíbené. V předešlém roce tomu bylo podobně, přesto se procento stanových táborů ještě zvýšilo. Pokud účastníci tábora bydlí v budově, často se jedná o chatky. Část táborů kombinuje ubytování v budovách a stanech. Mezi typy ubytování „jiné“ se řadí tábory pod širákem, tedy bez střechy nad hlavou.

  Drtivá většina táborů má všeobecné zaměření (82 %), tedy typické táborové aktivity spojené s pobytem v přírodě. Přesto bylo letos těchto táborů méně než v předešlém roce, pokles je zhruba o 13 %. Oblíbené jsou tábory turistické a vodácké, které jsou typické přespáváním na různých místech spojené s poznávacími aktivitami na větším území. Dále probíhají také tábory sportovní, do kterým řadíme různě sportovně zaměřené tábory, ať už je hlavním zaměřením táboru tanec, jízda na koních, bojový sport nebo cyklistika. Téměř desetina táborů je však zaměřena zcela jiným směrem. Jedná se o jazykové tábory, náboženské nebo také umělecké. Jejich četnost se oproti loňskému roku zvýšila o cca 6 %. Oblíbenost turistických i vodáckých táborů zůstává stejná.

  Výsledky ukazují, že naprostá většina táborů vyžaduje alespoň částečné omezení využívání mobilních telefonů pro osobní účely (89 %). Největší procento pořadatelů je zakazuje zcela (49 %), jiní je dovolují pouze v předem vymezeném čase (40 %). Určité procento pořadatelů však tento údaj nesleduje. Některé tábory využívají cíleně mobilní telefony skrze jejich aplikace jako pomůcky na řešení různých úkolů, případně k naplňování cílů při různých specifických táborových aktivitách. Tyto aktivity se však netýkají volného času dětí, ale přímo táborových aktivit. My se zaměřovali na využívání mobilů přímo pro osobní účely.
  Mobilní telefony jsou nejčastěji povoleny na táborech se speciálním zaměřením. Technických táborů, u kterých jsme předpokládali zvýšené využívání elektronických zařízení, bylo ve vzorku jen minimum. Přesto nemůžeme tvrdit, že na těchto táborech by byly mobily volně používány, omezení se týká i jich.

  Tábory, které poskytují ubytování v budovách (včetně chatek) dovolují používání mobilních telefonů častěji. Ve volném čase ho může používat 21 % dětí a 46 % alespoň částečně. Zcela zakázané je má 33 % dětí, což je oproti průměru všech táborů o 16 % méně. U táborů s ubytováním ve stanech je tomu naopak – především z menší dostupnosti elektřiny a větší orientace na přírodu.

  Konání táborů v jednotlivých krajích zůstává stabilní. Nejoblíbenějšími lokalitami pořadatelů zůstává Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak nejméně táborů je pořádáno v Praze, dále v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji. V roce 2021 pokračuje trend menšího počtu zahraničních táborů – především z důvodu pandemie covid-19.

  V roce 2021 byly letní tábory ovlivněny vládními opatřeními proti pandemií podobně jako v roce 2020. I přesto proběhly tábory v obdobné míře jako předchozí roky. Během léta rovněž proběhla řada letních kempů, která byla financována dotací MŠMT „Letní kempy“. ČRDM pro rok 2021 nastavila nový způsob sběru dat k letním táborům v členských organizací, a to po jejich vzájemné domluvě, tento způsob použijeme v letech následujících.

  Případné odchylky v šetření mohou být rovněž způsobeny odlišným způsobem sběru dat, domníváme se však, že výsledky to ovlivnilo jen minimálně. Naopak cena tábora se drží ve zhruba stejné rovině, podobně je tomu i v rozložení pořádaných táborů v jednotlivých krajích.

  Údaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu najdete další informace k neformálnímu vzdělávání, včetně táborů.
  Více online: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/czech-republic/overview

  Zařadil: -maj-

  Autor