Archiv autora: Nela Andresová

Mladí lidé si čím dál více ověřují důvěryhodnost informací, které získávají na internetu. Nejčastěji se novinky dozvídají ze sociálních sítí, vzrůstá ale i obliba podcastů. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). V rámci analýzy bylo provedeno srovnání výsledků ze studií v roce 2022 a 2020. Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s médii, kde čerpají informace a jak si svoje zdroje ověřují. Mladí lidé tráví nejvíce času na sociálních sítích, tento trend se týká třetiny…

Více

Dvě třetiny mladých lidí se někdy snažily omezit svůj čas strávený s digitálními technologiemi, 80 % z nich na mobilním telefonu. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která realizovala reprezentativní šetření o životním stylu mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Pozornost byla zaměřena na využívání digitálních technologií. Navazuje tím na šetření z roku 2019 a srovnává vývoj v této oblasti během let po pandemii covid-19. (N=1055), údaje jsou uvedeny v % Mladí lidé v období po pandemii používají výrazně méně počítač (o 16 %), oproti tomu je více v trendu tablet (o 6 %) i chytrá televize (o 7 %). Notebook,…

Více

Mladí lidé mají obavy z dopadů války na Ukrajině. Situace se dotýká především jejich finanční situace, odkládají větší finanční investice. Dvě pětiny mladých se aktivně zapojily do pomoci Ukrajině, a to především prostřednictvím pomáhajících organizací. To vyplývá z analýzy České rady dětí a mládeže, která byla realizována v rámci studie Kantar Lifestyle 2022. Pozornost byla zaměřena na to, jak mladí mění svoje návyky v souvislosti s vlečným konfliktem. (N=1181, respondenti 16–30 let) Většina mladých lidí svoje plány a návyky vzhledem k situaci na Ukrajině nemění. Přesto třetina odkládá větší finanční náklady, jako je hypotéka, zařízení bytu, nebo koupě auta. Čekají, než se situace stabilizuje. Především se…

Více

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé období z let 2018–2021. Jedná se o údaje 76 organizací. Dohromady bylo získáno 2523 odpovědí z šetření.  Kdy k úrazům docházíN = 2517 (údaje uvedeny v %) Nejvíce úrazů se stalo během prázdnin, konkrétně v červenci. Jedná se také o období, kdy se koná největší množství letních táborů. Následující graf znázorňuje pokles počtu úrazů v průběhu let. Četnost úrazů klesla v letech 2020 a 2021 téměř na třetinu oproti rokům 2018 a 2019. S úbytkem úrazů souvisí okolnosti stávající pandemie, která omezila volnočasové vzdělávání…

Více

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2021 šetření k letním táborům, podobně jako v předchozích letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 108 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí a mládeže a dále 75 organizací, které mají před ČRDM sjednané pojištění. Dohromady bylo získáno 2604 odpovědí od pořadatelů pobytových i příměstských táborů dohromady. Následující výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové. Celkový počet pobytových táborů pořádaných členskými organizacemi ČRDM a krajskými radami v roce 2021 je 2482. Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadový stan, turistický stan nebo třeba týpí. Tábory na…

Více

Krize bydlení v České republice stále stoupá. Právě mladí lidé jsou touto situací významně zasaženi. Česká rada dětí a mládeže realizovala šetření na téma bydlení mezi mladými lidmi ve věku 16–30 let. Zjišťovali jsme, jak mladí lidé aktuálně bydlí a jaké mají vize do budoucna. Jsou se svou situací spokojeni? Mají nějaké obavy z nadcházejících let? Mladí Češi za své bydlení často vůbec neplatí, jedná se téměř o třetinu lidí ve věku 16–30 let. Další čtvrtina přispívá na společný nájem a pětina ho platí celý. V tomto ohledu je podstatné brát v úvahu konkrétní věk mladých lidí. Především v nejmladší věkové kategorii 16–20…

Více