Dvě třetiny mladých lidí se někdy snažily omezit svůj čas strávený s digitálními technologiemi, 80 % z nich na mobilním telefonu. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže, která realizovala reprezentativní šetření o životním stylu mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Pozornost byla zaměřena na využívání digitálních technologií. Navazuje tím na šetření z roku 2019 a srovnává vývoj v této oblasti během let po pandemii covid-19.

  (N=1055), údaje jsou uvedeny v %

  Mladí lidé v období po pandemii používají výrazně méně počítač (o 16 %), oproti tomu je více v trendu tablet (o 6 %) i chytrá televize (o 7 %). Notebook, smartphone nebo virtuální realita a herní konzole je využívána ve stejné míře. Muži častěji než ženy používají počítač (55 vs. 26 %) a herní konzole (37 vs. 21 %). Televize je zase o 10 % populárnější mezi nejstarší sledovanou věkovou kategorií 25–30 let (60 vs. 50 %). Technologie však mladí využívají především kvůli sociálním sítím a komunikaci.

  Z výsledků vyplývá, že mládež dnes tráví s digitálními technologiemi téměř stejné množství času, jako tomu bylo před pandemií. Během pracovního dne tráví volný čas s technologiemi do tří hodin 58 % respondentů oproti 55 % v roce 2019. Do tří hodin tráví s technologiemi 49 % mládeže, v roce 2019 to bylo 39 %. Velké rozdíly jsou ale zaznamenány mezi věkovými kategoriemi. 18 % lidé ve věku 25–30 let tráví více než 4 hodiny pracovního dne s digitálními technologiemi, zatímco mezi mladými 16–19 let je takových 40 %. Větší rozdíl je znatelný u víkendu, během něho mladí v dnešních dnech tráví s technologiemi o něco méně času. Oproti roku 2019 ubylo těch, kteří by na nich byli více než 3 hodiny denně (51 vs. 62 %).

  Čas strávený na internetu mladí lidé lehce omezují. Více než čtyři hodiny na internetu stráví během pracovního dne 20 % mládeže, v roce 2019 to bylo 25 %. O víkendu tento rozdíl činí 3 %. Určité rozdíly v chování tedy patrné jsou, ne ale příliš významné. Z výsledků vyplývá, že nejvíce mladí zkracují čas s technologiemi o víkendu, doba na internetu se příliš nemění.

  Technologie byly mladými lidmi celkově omezeny, sociálních sítí se tento trend ale netýká a čas strávený na sociálních sítích se v průběhu let výrazně nemění. Nejčastěji na nich respondenti tráví cca 2 hodiny denně. Muži tráví na sociálních sítích méně času než ženy. Téměř polovina mužů (46 %) je na sítích maximálně jednu hodinu denně. U žen je to pouze třetina (32 %). Sociální sítě jsou v trednu především mezi nejmladšími. 46 % mladých ve věku 25–30 let na nich stráví denně hodinu, mezi nejmladšími 16–19 let je to jen 27 %, výrazně častěji na sítích jsou celé hodiny.

  Vážně se nad omezením času na digitálních technologiích zamyslelo 40 % mladých lidí (44 % žen a 33 % mužů). Stejně tak mladí 16–19 let vnímají situaci jako závažnější a o omezení technologií jich přemýšlelo 49 % oproti 34 % ve věkové kategorii 25–30 let.

  60 % mladých se někdy pokusilo digitální technologie omezit. Výsledky za rok 2022 se od roku 2019 neliší. Reflexe přílišného používání technologií je typičtější pro ženy než muže (65 vs. 52 %). Přesto, že je daná oblast mezi náctiletými nejproblematičtější, jsou to právě oni, kteří se technologie snaží častěji omezit (70 vs. 53 % v kategorii 25–30 let).

  Mladí lidé primárně omezují chytrý telefon. To se výrazně liší od roku 2019 (80 vs. 56 %). Před pandemií se mladí lidé snažili trávit méně času převážně na počítači a notebooku. Telefon omezuje hlavně nejmladší věková kategorie 16–19 let (88 %) a ženy oproti mužům (87 vs. 67 %). Muži naopak ve větší míře než ženy (cca o 20 %) omezují počítač a notebook, častěji i herní konzole.

  Dvě třetiny mladých považují lidi kolem sebe za zcela závislé. Pouhá třetina si to ale myslí o sobě samých.

  Z výsledků vyplývá, že většina mladých se snaží omezovat svůj čas s digitálními technologiemi. Přesto považuje ostatní lidi za závislejší, než jsou sami. Pozitivním zjištěním je, že oproti době před pandemií dnes mladí tráví s technologiemi o něco méně času, týká se to především víkendu. Omezit se snaží především mobilní telefony, v roce 2019 naopak usilovali o digitální detox od počítače a notebooku. Mladá generace využívá technologie především kvůli sociálním sítím, komunikaci, ale i sledování filmů a seriálů. Významnou roli při srovnávání výsledků hraje konkrétní věk jedinců. Teenageři tráví s technologiemi výrazně více času než generace 25–30 let. Rozdíl je patrný také mezi muži a ženami. Zatímco ženy tráví čas především na sociálních sítích, muži ve větší míře využívají počítač a herní konzole.

  Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě, podpořeného programem Erasmus+. Tématem analýz veřejných politik ve vztahu k mladé generaci jsou i oblasti zdraví a well-being. Více na webu Youthwiki.

  Zařadil: -maj-

  Autoři