Mladí lidé se z velké části zajímají o své zdraví a věnují se sportovním aktivitám. Dvě třetiny mladých se snaží začleňovat co nejvíce běžného pohybu do svého dne. Jedná se například o procházky nebo cestu do práce na kole či pěšky. Necelá polovina dotázaných ale na druhou stranu uvádí, že moc nechodí na pravidelné lékařské prohlídky. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). Pozornost byla v šetření věnována tomu, do jaké míry se mladí věnují sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu.

  Zhruba třetina mladých lidí má ke sportu celkem laxní vztah. Uvádějí, že sport nijak zvlášť neprožívají a věnují se mu příležitostně. Zhruba pětina ho ráda nemá a celých 12 % se mu zásadně vyhýbá. Pozitivním faktem však je, že 43 % k němu má spíš kladný vztah (odpovědi 1, 2, 3) a 17 % ho přímo miluje a nedokáže si bez sportu život představit. Sport se ukazuje být významně důležitější pro muže než ženy. Užívá si ho 51 % mužů a 38 % žen. Sportu se výrazně častěji věnují lidé s vysokoškolským vzděláním oproti mladým se základním vzděláním nebo vyučím listem (53 vs. 39 %).

  Desetina mladých se sportu věnuje velmi intenzivně, a to 5× týdně. Nejčastěji však mladí sportují 1–2× za týden. Méně než jednou za měsíc se sportovním aktivitám věnuje téměř čtvrtina mládeže (24 %). Muži kladou na dobrou fyzickou kondici větší důraz než ženy, minimálně 3–4× týdně sportuje 37 % mužů a 25 % žen. To odpovídá významnější roli sportu v životě, kterou muži deklarují vyšší než ženy. Rozdíly jsou patrné i mezi absolventy vysokých škol oproti mladým lidem se základním vzděláním nebo výučním listem. Alespoň jednou nebo dvakrát týdně sportuje 68 % vysokoškoláků a jen 53 % absolventů základních škol a učilišť.

  Nejčastěji mladí lidé používají při sportu aplikace v mobilu, které sledují jejich kroky, rychlost nebo tep. Jedná se o populární pomůcky pro monitorování sportovního progresu. Cca pětina také využívá chytré náramky či hodinky s podobnými funkcemi. Téměř polovina pracuje s vlastní vahou těla. Vlastního osobního trenéra má 4 % mládeže a 1 % využívá služeb výživových poradců.


  Ženy o cca 10 % častěji než muži sledují aplikace v mobilu (47 vs. 36 %) a používají chytré náramky (28 vs. 19 %), muži zase častěji sázejí na sport přes internet (21 vs. 5 %). Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním dvakrát častěji než lidé se základním vzděláním nebo výučním listem sdílejí sportovní výkony přes aplikace (15 vs. 7 %) a používají sportovní hodinky s GPS a měřením všeho možného (26 vs. 13 %), také ale častěji sází na sport (17 vs. 9 %).

  Zhruba třetina dotázaných nenakupuje balenou vodu a preferuje raději kohoutkovou. Určité druhy diet praktikuje 2-4 % mladých. Jedná se například o raw stravu, paleo dietu, přerušovaný půst, low carb a detoxikační kúry. Stejný počet lidí konzumuje pouze bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravu. 11 % mladých nakupuje bio a farmářské výrobky nebo chodí do specializovaných prodejen s těmito produkty. 14 % se vyhýbá bílé mouce a cukru a raději volí zdravější varianty. Éčkům a konzervantům se snaží vyvarovat 15 % dotázaných. Přesto, že je veganství popularizovaný způsob stravování, je mezi mladými pouze 3 % veganů. Vegetariánů je 5 %.

  Mezi vegetariány je více žen než mužů (8 vs. 3 %), stejně tak je tomu ve veganství (4 vs. 1 %). Přesto se i u žen jedná o velmi ojedinělý životní styl. Ženy také častěji volí zdravější varianty v pečení a snaží se nahrazovat cukr a klasickou mouku (20 vs. 8 %). Biopotraviny nakupují také častěji ženy než muži (14 vs. 8 %), dále preferují vodu kohoutkovou před balenou (37 vs. 31 %), častěji si pečou vlastní pečivo (16 vs. 9 %), více chodí na farmářské trhy (14 vs. 7 %) a navštěvují obchody s biopotravinami (16 vs. 6 %). Muži i ženy ale v podobné míře rádi sdílejí své pěstitelské úspěchy nebo nakupují fair trade a hotovky online. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním se častěji než lidé se základním vzděláním nebo výučním listem vyhýbají éčkům (20 vs. 11 %), nahrazují klasický cukr a mouku (18 vs. 9 %), nekupují tolik balenou vodu (49 vs. 28 %), chodí na farmářské trhy (16 vs. 8 %) nebo do obchodů se zdravou výživou (15 vs. 7 %).

  Kolem poloviny mladých se snaží dělat něco pro své zdraví, ať už se jedná o fyzičku (42 %), nebo kupování kvalitních potravin (44 %). Na druhou stranu ale podobné množství mladých moc nechodí na preventivní prohlídky (45 %), ani příliš nedbá o dostatek spánku (49 %). Ženy na sobě šetří častěji než muži. Kvalitní zboží včetně potravin si dopřává 47 % mužů a 40 % žen. Rozdíl je patrný také u preventivních prohlídek. Pravidelně je podstupuje 60 % žen a 50 % mužů (odpovědi 1 a 2 hodnoceny jako souhlasné s výrokem, 3 a 4 jako nesouhlasné).

  Z výsledků šetření vyplývá, že mladí lidé se o své zdraví starají, sport a dobrá životospráva je pro ně téma. Přesto se najde téměř polovina těch, kteří nechodí pravidelně na preventivní prohlídky u lékaře, ani nedbají o dostatek spánku. Speciální diety, například nízkosacharidovou nebo keto dietu, dodržuje naprosté minimum mladých. Alternativní styl stravování, jako je veganství, se také týká pouze jednotek procent mezi dotázanými. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním zařazují sport do svého volného času častěji než lidé se základním vzděláním nebo výučním listem. Všichni mladí si ale v podobné míře dopřávají online nákupů hotových jídel anebo se rádi pochlubí svými vlastními pěstitelskými úspěchy.

  Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě, podpořené programem Erasmus+. Tématem analýz veřejných politik ve vztahu k mladé generaci jsou i oblasti zdraví a wellbeingu. Více online na webu Youthwiki: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

  Zařadil: -maj-

   

  Autor