Mladí lidé si čím dál více ověřují důvěryhodnost informací, které získávají na internetu. Nejčastěji se novinky dozvídají ze sociálních sítí, vzrůstá ale i obliba podcastů. Vyplývá to z analýzy České rady dětí a mládeže. Šetření bylo realizováno v rámci studie KANTAR Lifestyle 2022 na vzorku mladých lidí od 16 do 30 let (N = 1181). V rámci analýzy bylo provedeno srovnání výsledků ze studií v roce 2022 a 2020. Pozornost byla v šetření věnována tomu, jak mladí lidé tráví čas s médii, kde čerpají informace a jak si svoje zdroje ověřují.

  Mladí lidé tráví nejvíce času na sociálních sítích, tento trend se týká třetiny (32 %) mládeže. Mezi další oblíbená média patří YouTube (19 %) nebo Netflix, HBO a další placené služby (14 %). I televize, která je často vnímaná jako médium pro starší generace, je žádaná mezi mladšími lidmi. Na tradiční televizní vysílání nebo online TV pořady dohromady kouká celkem 14 % mladých. To je stejné procento jako v případě Netflixu a dalších podobných služeb. Z toho vyplývá, že sledováním filmů či seriálů, ať už v tradiční televizi, online TV či streamovací službě tráví dohromady mladí 28 %. Jedná se téměř o třetinu stráveného času s médii. Oproti roku 2020 se výrazně snížil zájem o tradiční televizní vysílání, naopak vzrostla obliba streamovacích služeb. Narostl také zájem o audio vysílání, a to především u podcastů.

  Mladí lidé nejčastěji získávají informace o aktuálním dění ze sociálních sítí (81 %), ale také z internetového zpravodajství (79 %). Téměř polovina sleduje televizní zpravodajství (44 %) a 27 % poslouchá rádio. Polovina mladých řeší téma osobně s kamarády, partnery a rodinou nebo s kolegy v práci. Informace o společenském dění získávají ze sociálních sítí častěji mladí ve věku 16–24 let, než je tomu v kategorii 25–30 let (86 % vs. 76 %). Častěji jsou také informováni od kamarádů, rodiny či kolegů (53 % vs. 44 %).

  Z internetového zpravodajství získávají informace v o něco větší míře muži než ženy (84 vs. 76 %), ženy naopak dominují na sociálních sítích (85 vs. 79 %) nebo se aktuality o tom, co se děje, dozvídají od členů rodiny, kolegů nebo přátel (57 vs. 42 %). Ženy tedy o 15 % častěji inklinují k diskutování o aktualitách s ostatními lidmi, zatímco muži si informace ve větší míře vyhledávají sami. Rozdíly jsou patrné i mezi mladými podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Internetové zpravodajství je významnějším zdrojem informací pro vysokoškoláky oproti absolventům základních škol a učilišť (87 vs. 74 %), populárnější je mezi nimi i poslech rádia (34 %). Méně často naopak získávají informace ze sociálních sítí (74 %). Ve větší míře se aktuální dění diskutuje mezi lidmi se základním nebo učňovským vzděláním (53 %).

  Mladí lidé čerpají informace z internetového zpravodajství i sociálních sítí více než v roce 2020. Čím dál populárnější se stávají také podcasty.

  Mezi mladými lidmi je nejpopulárnějším zdrojem informací server novinky.cz. 48 % ho sleduje alespoň jednou týdně a pro většinu je zároveň hlavním zdrojem informací. U necelé poloviny mládeže jsou populární Seznam Zprávy a idnes.cz. Z televizních webů je nejoblíbenější ct24.cz, který sleduje necelá čtvrtina mladých. Pětina má oblíbenou nova.cz a tn.cz a 14 % cnn.prima.cz

  Mezi generací 16–24 let je nejvíce populární ct24.cz, sleduje ho 27 % respondentů v tomto věku oproti 21 % v kategorii 24–30 let. Starší generace obecně sleduje větší množství informační zdrojů než jejich mladší vrstevníci, nejvíc pak novinky.cz, které čte 57 % lidí ve věku 25–30 oproti 38 % ve věku 16–24 let. Muži ve větší míře sledují web novinky.cz (52 vs. 40 %) Seznam Zprávy (46 vs. 38 %), ct24.cz (26 vs. 19 %) nebo aktualně.cz (17 vs. 11 %) naopak ženy mají větší zájem o nova.cz a tn.cz (24 vs. 15 %).

  Novinky jsou nejoblíbenějším serverem mezi všemi vzdělanostními skupinami. Přesto nejvíce tento web sledují absolventi vysokých škol na rozdíl od vrstevníků se základním či učňovským vzděláním (61 vs. 37 %). Seznam Zprávy jsou také populárnější mezi vysokoškoláky (57 vs. 35 %), s menšími rozdíly i idnes.cz nebo ihned.cz. Nova.cz a tn.cz je naopak oblíbenější mezi absolventy základních škol a učilišť (25 %), stejně tak blesk.cz (16 %).

  Novinky.cz dominují v popularitě mezi ostatními zpravodajskými weby a oproti roku 2020 se jejich oblíbenost zvyšuje. Podobně je tomu u Seznam Zpráv, které jsou za novinkami.cz v těsném závěsu. Výrazný pokles zaznamenalo aktuálně.cz a naopak nový web cnn.iprima.cz získává na popularitě.

  Polovina dotázaných (53 %) uvádí, že důvěryhodnost zprávy posuzuje podle webu, na kterém ho čtou. To znamená, že určitým webům z principu důvěřují, jiné jsou pro ně problematické. 18 % klade důraz na to, kdo informaci sdílí. Někomu věří, jinému ne. 13 % zprávy neověřuje a 16 % se tomu naopak aktivně věnuje a ověřuje zprávy, které čte. Mladší generace 16–24 let věří zprávám častěji podle toho, kdo je sdílí, konkrétně v 22 % oproti 14 % v generaci 25–30 let. Absolventi vysokých škol věnují pozornost ověřování zpráv ve větší míře, důvěryhodnost zpráv neřeší pouze 7 % oproti 18 % absolventů základních škol a učilišť. Naopak aktivně si informace ověřuje 23 % vysokoškoláků a jen 14 % mladých se základním nebo učňovským vzděláním. Většina však bez rozdílů věří především médiu, na kterém informaci četla.

  Mladí se nyní oproti roku 2020 více zajímají o důvěryhodnost zpráv, které čtou. To, jestli zprávám věřit, posuzují především podle toho, na kterém médiu zprávu četli. Aktivnímu ověřování zdrojů se stále moc nevěnují.

  Z šetření vyplývá, že mladí nejvíce času tráví nás sociálních sítích, v průběhu posledních dvou let v tomto směru nedošlo k žádným změnám. Mladí lidé čím dál častěji získávají informace ze sociálních sítí a internetového zpravodajství, populárnějšími se stávají také podcasty. Zjištění ukazují, že ženy informace ze současného dění získávají častěji ze sociálních sítí a od kamarádů, kolegů či rodiny, muži naopak více ze zpravodajských služeb na internetu. Podobně jsou sociální sítě populárnější mezi mladší sledovanou generací 16–24 let. Pozitivním faktem je, že ověřování zpráv se jeví být stále důležitější a výrazně ubývá těch, kteří se o toto téma vůbec nezajímají.

  Článek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Tématem analýz veřejných politik ve vztahu k mladé generaci jsou i nastavení politiky a vzdělávání k mediální gramotnosti. Více online: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.

  Zařadil: -maj-

   

  Autoři