Ministerstvo zdravotnictví nově spustilo pro pořadatele dětské rekreace plně elektronické ohlášení prostřednictvím veřejného webu. Ten má přehledné členění, responzivní design a formulář lze vyplnit na jakémkoliv zařízení – PC, NTB, tablet, mobil.

  WEB: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/DetskaRekreace/login

  Pozor! Platí to pro dosud nenahlášené zotavovací akce! „Kdo již letos nahlásil tábor papírově, nic víc nehlásí a se systémem se potká až příští rok,“ upozorňuje předseda ČRDM Aleš Sedláček. Tímto způsobem se bude centralizovat dosavadní hlášení akcí zvlášť na hygienu a zvlášť na hasiče. Systém je propojený i s IZS. Takže teoreticky by to mělo pomoci při příjezdu na tábor.

  K tématu se rozjela zajímavá diskuse na FB ČRDM. Aleš Sedláček zde průběžně reaguje na Vaše dotazy v komentářích. Čtěte…

  Přihlášení pomocí datové schránky

  Přihlášení pomocí datové schránky umožňuje vaší organizaci elektronicky podat ohlášení dětské rekreace. Dále získáte zabezpečený přístup do historie vašich oznámení. Podle názvu běhu, který si sami zvolíte, zjistíte, v jakém stavu je podání: zda bylo odesláno, je ve stavu zpracování, nebo bylo schváleno příslušnou hygienickou stanicí.

   

  Podání ohlášení za nepodnikatelský subjekt

  Pokud ohlášení podáváte za nepodnikatelský subjekt (nemáte IČO), můžete ohlášení podat na zvláštním formuláři (viz WEB výše). Formulář si stáhnete, vyplníte, vytisknete a zašlete na příslušnou hygienickou stanici podle místa konání akce. Tento dokument je možné upravit pro ohlášení jiného typu pobytové akce změnou typu akce v názvu. Rozsah dalších informací je však nutné zachovat.

   

  Pokyny pro vyplnění formuláře

  Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna akci ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) jeden měsíc před zahájením (§ 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění).

   Místo konání akce: Můžete vybrat z nabídky dříve využívaných lokalit nebo založit místo nové.

  Zabezpečení pitnou vodou a stravování: Prosíme zvolte pro dané místo konání akce způsob zabezpečení pitnou vodou a způsob stravování.

  Zabezpečení pitnou vodou zahrnuje tyto možnosti:

  • Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu
  • Pitná voda z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody
  • Individuální zdroj pitné vody (jiná studna)
  • Dovoz/donášení vody
  • Jiný způsob

  Pokud ohlašujete akci předčasně a nemáte ještě k dispozici krácený rozbor pitné vody (je-li vyžadován dle § 8 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění), rozbor zašlete na příslušnou hygienickou stanici dodatečně. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

  Způsob stravování zahrnuje tyto možnosti:

  • Stravování v provozovnách stravovacích služeb
  • Dovoz hotových jídel z provozovny stravovacích služeb
  • Stravování ve vlastní táborové kuchyni
  • Kombinace uvedených možností
  • Jiný způsob

  Ve formuláři je nezbytné vyplnit vámi zvolený název běhu, datum jeho zahájení a ukončení, počet dětí a ostatních osob, jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na místě konání a její kontaktní telefon.

  Dobrovolné využití formuláře

  Formulář je možné dobrovolně využít k ohlášení jiné podobné akce pro děti nebo školy v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší.

  Benefit pro všechny

  Informace z oznámení budou dostupné Hasičskému záchrannému sboru ČR z důvodu zajištění ochrany účastníků akce při mimořádných událostech.

   

  Zařadil: -maj-

  Autoři