Solární panely na střeše poděbradské evangelické fary (foto z webu ČCE)
  Solární panely na střeše poděbradské evangelické fary (foto z webu ČCE)

  Solární fotovoltaické panely pomohou evangelickému farnímu sboru v Poděbradech vyrovnat se s rostoucími cenami energií. Jejich pořízení podpořila církev prostřednictvím dotace z programu tzv. Diakonických a rozvojových projektů.

  Začátkem srpna 2022 vyrostla na střeše poděbradské evangelické fary malá fotovoltaická elektrárna (FVE). 16 speciálních panelů je schopno ve špičkovém výkonu vyrábět až 6,4 kW elektrické energie. To v našich podmínkách znamená za ideální situace kolem 6 000 kWh (6 MWh) vyrobené elektřiny za rok.

  Fara tím pokryje velkou část své spotřeby, a díky tomu značně sníží platby za elektřinu ze sítě. Přebytky se ukládají do tří vysokonapěťových baterií o celkové kapacitě přes 10,5 kWh. Také díky tomu je dům schopen fungovat v tzv. „ostrovním režimu“, tedy i během výpadků sítě.

  Solární panely na střeše poděbradské evangelické fary (foto z webu ČCE)
  Solární panely na střeše poděbradské evangelické fary (foto z webu ČCE)

  Jedná se o jednu z prvních instalací FVE na církevních stavbách v rámci naší církve. Byla navíc podpořena nejen veřejnými dotačními tituly (Nová zelená úsporám), ale také dotacemi z tzv. Diakonických a rozvojových projektů (DaRP), kterými Českobratrská církev evangelická

  (ČCE) podporuje mimo jiné udržitelné technologie s pozitivním vlivem na životní prostředí. Do sborových areálů tak vedle systémů na šetrné hospodaření se srážkovou či odpadní vodou přibývají projekty nízkoemisního vytápění, snížení energetické náročnosti budov pomocí zateplení nebo právě výroba elektřiny fotovoltaikou.

  Poděbradská FVE stála celkem 486 tisíc Kč, dotace od státu činila 205 tisíc Kč a dalších 200 tisíc Kč byl příspěvek z DaRP. Dále měl sbor dílčí náklady spojené s předěláním hromosvodů, což bylo dáno specifickým tvarem a materiálem střechy.

  Návratnost podobných projektů je těžké přesně určit, dle vývoje cen se standardně pohybuje kolem 5–7 let. Nicméně v Poděbradech právě díky zmíněné finanční podpoře z Nové zelené úsporám a DaRPů, která v součtu pokryla více než 80 % vstupních nákladů, se návratnost vlastních vložených prostředků při rostoucích cenách energií počítá na pouhé jednotky let.

  Přibližně roční zkušenost s provozem FVE mají také ve sboru v Chrástu u Plzně. Elektrárnu provozují od května 2021. I tam ji financovali z DaRP a Nové zelené úsporám. Oproti poděbradské je asi poloviční – má výkon 3,6 kWp a stejnou kapacitu baterií. Podrobné měření ukazuje, že průměrně elektrárna pokryje 68 % spotřeby domu. Ekonomická bilance systému by byla ještě příznivější, kdyby se podařilo vyjednat licenci na prodej přebytků zpět do veřejné sítě. Ty jsou totiž zejména v letním období značné.

  Sbory, které podobné akce plánují, se mohou právě teď hlásit do DaRP pro příští rok. Termín podání žádostí je do 15. 10. 2022. Projekty úspor energií všeho typu (tepelná čerpadla, FVE, hospodaření s vodou atd.) a možnosti dotací lze konzultovat na ústředí církve s Petrem Mokrejšem. Pro další období by se na větší akce měla vztahovat i podpora z Evropských fondů.

  Zařadil: -maj-

  Autor