Archiv autora: Českobratrská církev evangelická

Solární fotovoltaické panely pomohou evangelickému farnímu sboru v Poděbradech vyrovnat se s rostoucími cenami energií. Jejich pořízení podpořila církev prostřednictvím dotace z programu tzv. Diakonických a rozvojových projektů. Začátkem srpna 2022 vyrostla na střeše poděbradské evangelické fary malá fotovoltaická elektrárna (FVE). 16 speciálních panelů je schopno ve špičkovém výkonu vyrábět až 6,4 kW elektrické energie. To v našich podmínkách znamená za ideální situace kolem 6 000 kWh (6 MWh) vyrobené elektřiny za rok. Fara tím pokryje velkou část své spotřeby, a díky tomu značně sníží platby za elektřinu ze sítě. Přebytky se ukládají do tří vysokonapěťových baterií o celkové kapacitě…

Více

pomolověk v tísni: Češi mohou přispět do (německé) sbírky na obnovu zničených domovů po záplavách v Německu Německo se vzpamatovává z ničivých povodní, které zasáhly zejména spolkové země Porýní-Falc a Severní Porýní – Vestfálsko. Počet obětí ničivých povodní v Německu se vyšplhal na 158. Více než 1000 osob se momentálně (na webu ČvT datováno 20. 7., pozn. red.) pohřešuje. Příčinou mimořádných záplav byly extrémní srážky, během kterých spadlo za 48 hodin až 148 litrů vody na metr čtvereční. Ke vzniku záplav přispívá mnoho faktorů, nicméně nárůst teplotních rozdílů v atmosféře v důsledku klimatických změn znamená, že jsou extrémní srážky pravděpodobnější.…

Více