pomolověk v tísni: Češi mohou přispět do (německé) sbírky na obnovu zničených domovů po záplavách v Německu

  Německo se vzpamatovává z ničivých povodní, které zasáhly zejména spolkové země Porýní-Falc a Severní Porýní – Vestfálsko. Počet obětí ničivých povodní v Německu se vyšplhal na 158. Více než 1000 osob se momentálně (na webu ČvT datováno 20. 7., pozn. red.) pohřešuje.

  Příčinou mimořádných záplav byly extrémní srážky, během kterých spadlo za 48 hodin až 148 litrů vody na metr čtvereční. Ke vzniku záplav přispívá mnoho faktorů, nicméně nárůst teplotních rozdílů v atmosféře v důsledku klimatických změn znamená, že jsou extrémní srážky pravděpodobnější.

  Člověk v tísni s lítostí sleduje tragické následky povodní v Německu, které si vyžádaly mnoho obětí a zraněných a způsobily obrovské materiální škody. I my v Česku jsme v uplynulých týdnech byli zasaženi živelnými katastrofami, z nichž se budeme ještě mnoho měsíců vzpamatovávat, naše soustrast s postiženými a s pozůstalými obětí povodní je o to upřímnější.

  Česko pomáhá
  Ministr vnitra Jan Hamáček na svém twitterovém účtu uvedl, že Česká republika nabídla prostřednictvím hasičů pomoc Německu, postiženému povodněmi, německá strana podle svého vyjádření zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky.
  Člověk v tísni je v kontaktu s německými humanitárními organizacemi, které pracují na místě neštěstí, a je připraven pomoci v případě, že o to bude požádán.

  Povodně v Německu: Jsou následkem klimatických změn?
  „Očekáváme, že kvůli klimatické změně budou všechny hydrometeorologické extrémy ještě extrémnější. To, co vidíme v Německu, je obecně s tímto trendem konzistentní,“ říká šéf evropské Služby pro změnu klimatu Copernicus Carlo Buontempo.
  Klimatická změna je všudypřítomná a její vliv lze sledovat pouze statisticky. Víme, že katastrofy kvůli změně klimatu mohou být častější nebo intenzivnější, ale co se týká jedné konkrétní katastrofy, nikdo nemůže s jistotou říct, že ji přímo způsobila změna klimatu. Faktem je, že změna klimatu obecně k takovým projevům extrémního počasí, jako jsou současné povodně v Německu, Belgii a dalších zemích, přispívá a vědci se shodují, že se problém bude prohlubovat.

  Ke vzniku záplav přispívá mnoho faktorů, nicméně oteplující se atmosféra v důsledku klimatických změn znamená, že extrémní srážky budou sílit a ty nejextrémnější budou častější.


  Pomozte Německu
  Přispějte finančním darem do sbírek některé z prověřených a efektivních německých organizací. S následujícími dvěma má naše organizace (ČvT, pozn. red.) velmi dobré zkušenosti:

  Der Arbeiter–Samariter-Bund (ASB)
  IBAN: DE07 5139 0000 0060 8253 51
  BIC: VBMHDE5FXXX
  Banka příjemce: Volksbank Mittelhessen eG
  Zpráva pro příjemce: flood relief Germany
  Odkaz na online platbu

  Malteser Hilfsdienst e.V.
  IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12
  BIC: GENODED 1PA7
  Banka příjemce: Pax-Bank EG, GF MHD, Koeln
  Zpráva pro příjemce: flood relief Germany
  Odkaz na online platbu

  Pokud se rozhodnete pro online platbu, pak můžete automaticky požádat i o potvrzení pro  daňové účely v ČR.


  Českobratrská církev evangelická: Pomoci lze prostřednictvím Diakonie

  Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Úřady hlásí více než sto obětí, téměř tisíc lidí se pohřešuje.
  Myslíme na lidi zasažené přírodní katastrofou, která se svým rozsahem řadí k těm největším v Evropě za poslední čtvrtstoletí. Prosíme o modlitby za všechny, kteří utrpěli ztráty.

  Finančně lze pomoci zejména prostřednictvím sborových sbírek, které budou do 9. srpna 2021 (včetně) poukázány na účet Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE: 2400384700 / 2010 (variabilní symbol 2021xxxx, kde xxxx = čtyřmístný kód farního sboru). Jednotlivci mohou přispívat na stejné číslo účtu pod variabilním symbolem 2021.

  Odtud budou peníze v několika vlnách (v zájmu rychlé pomoci) převedeny na účet Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí v zasažených oblastech a koordinuje tam finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc.

  Synodní rada ČCE zároveň na svém zasedání 20. 07. 2021 rozhodla o rychlé přímé podpoře z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 500 000 Kč. Finance budou po dohodě se zahraničními partnerskými církvemi bezodkladně poukázány přímo na účet německé Diakonie RWL. Členové synodní rady jsou průběžně v kontaktu se zástupci Evangelické církve ve Falci, Evangelické církve v Porýní a Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku

  Děkujeme za vaši ochotu vzájemnou solidaritou přemáhat smutek, a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států.


  Zařadil: -maj-

   

  Autoři