Neziskové organizace (včetně České rady dětí a mládeže, pozn. red.) poslaly ministru Stanjurovi otevřený dopis, ve kterém odmítají návrh na změnu pravidel spolufinancování EU fondů. Návrh může ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb, neboť se výrazně zvýší míra spolufinancování, kterou mají zajistit realizátoři – tj. poskytovatelé služeb, školy, obce, příspěvkové organizace aj. včetně neziskových organizací. Odhadované úspory ve výši 4,6 mld. Kč jsou sporné, tento krok ohrozí čerpání fondů EU. Ministerstvo financí by mělo naopak podpořit 0% spolufinancování na veřejně prospěšné činnosti.

  Návrh změny Pravidel spolufinancování EU fondů na programové období 2021–2027, který v minulém týdnu prošel meziresortním připomínkovým řízením, předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování uprostřed běžícího programového období a fakticky mění podmínky pro příjemce dotací – tj. realizátory. Navržené úpravy pravidel by třeba u projektů v Praze znamenaly povinnost financovat min. 50 % a u Operačního programu Zaměstnanost plus nárůst z 0 % až na 13,265 %. Přitom u operačních programů na vzdělávání, zaměstnanost a sociální oblasti směřují prostředky k podpoře práce s ohroženými skupinami obyvatel, zajišťování sociálních služeb a sociálního začleňování, komunitních center, řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách aj.

  „Není vůbec reálné čekat, že by poskytovatelé preventivních sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací byli schopni zajistit požadovaná procenta rozpočtu pro spolufinancování projektů. Neziskové organizace nedisponují volnými prostředky z jiných zdrojů, samy zdroje nevytvářejí. Výsledkem bude, že realizátoři nebudou vůbec projekty připravovat a předkládat, takže se problémy přesunou do podoby neřešených společenských potřeb. Mnoha lidem, kteří se ocitají v nepříznivých životních situacích, se nedostane adekvátní pomoc a včasná podpora. To způsobí zhoršení životní situace u mnoha seniorů, úplných a neúplných rodin i jednotlivců. Řada veřejně prospěšných investic a služeb nebude moci být realizována. K odhadovaným úsporám nedojde, namísto toho budou mnohonásobně větší investice potřebné pro podporu a pomoc k návratu do běžného života těm, kteří se tak budou postupně propadat až na dno, tj. na ulici, nebo se ocitnou v šedé ekonomice v područí obchodu s chudobou,“ vysvětluje Iva Kuchyňková z Iniciativy Za bydlení.

  Návrh může v důsledku zásadně ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb. Stát by musel tyto činnosti zajistit ze svých zdrojů, které mu však chybí. Tím, že Česká republika nebude průběžně a efektivně čerpat již dohodnuté EU fondy, může dojít ke krácení celkových prostředků poskytnutých z rozpočtu EU do ČR. Návrh na změnu pravidel postrádá jakékoliv zhodnocení dopadu v kontextu a komplexitě.

  „Chápeme potřebu ušetřit ve státním rozpočtu, ale škrty se nemohou dělat bez kvalitních dopadových analýz, znalosti fungování EU fondů a připravenosti dotačních výzev a konzultací s odborníky, střešními organizacemi neziskových organizací a lidmi z praxe. Promyšlená řešení ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi mohou nakonec ušetřit více,“ doplňuje Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN a přípravy společného dopisu.

  Otevřený dopis ministru financí Zbyňku Stanjurovi k návrhu „Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027“ podpořilo třicet pět střešních organizací, asociací a jednotlivých nestátních neziskových organizací.


  Otevřený dopis neziskových organizací ministru financí Zbyňku Stanjurovi


  Zařadil: -maj-

  Autor