Osamění, vyčerpání, pocit vyhoření. Takové byly dopady pandemie nemoci covid-19 a s ní spojených opatření na úplné rodiny. To jsou rodiny, v nichž sdílejí domácnost s dětmi oba partneři. Proti vlivu na psychiku se tato opatření v jejich materiální oblasti příliš nepromítla. Vyplývá to z údajů výzkumu publikovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV).

    „Pandemie covidu-19 zasáhla rodiny v nejrůznějších životních oblastech. Nejvíce rodičů dotázaných v šetření se potýkalo s pocity osamělosti v důsledku nedostatku sociálních kontaktů a s pocitem vyčerpání a vyhoření,“ uvedli autoři šetření a s ním spojené studie.

    Celý článek najdete na:

    https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pandemie-ovlivnila-psychiku-rodin-ukazal-pruzkum-40398460#

    Autor