Přes patnáct tisíc lidí již ke dni 3. 7. t. r. podepsalo petici vodaprozubry.cz, která usiluje o vydání souhlasu se vznikem napajedla pro zubry a divoké koně v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na to rezervace čeká již dva a tři čtvrtě roku od listopadu 2020.

  „Veřejnosti bych chtěl velice poděkovat. Způsob, jakým si lidé vzali záchranu této unikátní rezervace za svou, je ohromující a pro nás velmi zavazující. Bez stabilního zdroje vody je samozřejmě její přežití do budoucna nemožné,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci. Ochranářská společnost původně usilovala o dosažení 4 až 5 tisíc podpisů.

  Ochránci přírody si cení především toho, že se jim podařilo získat podporu veřejnosti pro něco pozitivního. „Není to petice proti ničemu a nikomu. Vybudováním napajedla pomůže zachránit jedinečný kus přírody, kde předtím čtvrt století vymíraly vzácné druhy. Až příchod velkých kopytníků pomohl tento negativní trend zvrátit,“ uvedl Dalibor Dostál a navázal: „Petice je zároveň důležitou podporou pro slušné politiky, aby měli jistotu, že rezervace má podporu veřejnosti. Různé zájmové skupiny, které se po celou dobu existence rezervace snaží dostat k pozemkům, na kterých leží, totiž od jejího vzniku šíří dvě dezinformace. První, že pastva velkých kopytníků ničí přírodu, a druhou, že rezervace nemá podporu veřejnosti.“

  První dezinformaci podle něj vyvrátily vědecké studie publikované v odborných časopisech. Z nich vyplývá, že pastva velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice zvýšila populace vzácných druhů o stovky i tisíce procent. „Více než patnáct tisíc podpisů pod peticí nyní snad dostatečně ukazuje, že rezervace má také u veřejnosti velkou podporu,“ doplnil Dalibor Dostál. Rezervace má zároveň na sociálních sítích více než šedesát tisíc fanoušků a videa z rezervace miliony zhlédnutí. Pro Českou republiku přinesla milovická rezervace opakovanou pozitivní celosvětovou publicitu v médiích jako New York Times, Washington Post nebo BBC.

  V květnu letošního roku kvůli chybějícímu napajedlu v nové části rezervace uhynula zubří samička. Ani po více než dvou měsících od této smutné události rezervace souhlas s vybudováním napajedel stále nezískala. Ochránci přírody však věří, že podpora veřejnosti může práci úřadů rozhýbat. Ochránci přírody od počátku neuvádějí jméno úředníka ani jméno úřadu, který vznik napajedla blokuje.

  Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

  Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu darujme.cz/krajina nebo nákupem na e-shopu www.zelenadomacnost.com, kde je rezervace jedním z podporovaných projektů.

  Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, dále společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Qminers, Semix, ProfiG2, Bird & Bird, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Accace, Zelená domácnost, Amanita Design, Linde, Vertue, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Nadace ČEZ, Megabooks CZ, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Hotelová škola Poděbrady, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost.


  O společnosti Česká krajina: Ochranářskou společnost Česká krajina (www.ceska-krajina.cz) založil v roce 2007 Dalibor Dostál, politolog, novinář a bývalý šéfredaktor celostátní redakce Deníku. Jako novinář se dlouhodobě věnoval právě tématům ochrany přírody, životního prostředí, ale i filantropie a neziskového sektoru. Za to obdržel v roce 2009 Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a v roce 2011 cenu Mediální čin roku od Nadace OKD. Spolupracoval s Fórem dárců, byl  členem poroty soutěže Starosta roku, členem novinářské poroty ceny Via Bona a členem hodnotící komise občanského sektoru v ČR pro USAID. Za projekt návratu velkých kopytníků obdržel v roce 2019 prestižní Cenu Josefa Vavrouška, v roce 2020 Cenu SDGs v oblasti Změn klimatu.


  Zařadil: -maj-

  Autor