Autor: Česká krajina

Bzučení hmyzu na rozkvetlé louce, nárazy rohů bojujících zubřích samců nebo okusování trávy stádem divokých koní. I takové zvuky nahrávali na sklonku července v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice účastníci mezinárodního uměleckého projektu. „Cílem česko-islandského uměleckého projektu je zaměřit se zejména skrze zvuk na kritické infrastruktury a zlomová místa budoucnosti. Zvukový materiál bude podkladem pro hudební album, které spolu udělají muzikanti z Česka a Islandu, konkrétně Václav Havelka ze skupiny Please the Trees a Pan Thorarensen,“ vysvětlil režisér Ivo Bystřičan, který se na projektu podílí. Záznam se stane ještě podkladem pro koncert s projekcemi. V rámci projektu…

Více

První velké kopytníky se 6. července 2021 podařilo spatřit a vyfotografovat ochráncům přírody v nové části rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Symbolicky se tak završilo úsilí o záchranu této části vojenského prostoru, kterou dlouhodobě ničilo zarůstání agresivními druhy trav. Případně nevhodné využití, jako intenzivní pastva hospodářských zvířat. Nová část rezervace je pro velké kopytníky otevřená od června. Zvířata prostor směrem k obci Lipník postupně prozkoumávala. „Stopy kopyt a první vyšlapané stezky ve vysoké trávě ukazovaly, že zvířata již novou část rezervace objevují. Vzhledem k výrazné rozloze se nám ale poprvé podařilo velké kopytníky spatřit a zachytit fotoaparátem v těchto…

Více