Archiv autora: Česká krajina

O možnostech budoucí obnovy některých válkou zničených území na Ukrajině dne 19. 3. 2024 v bývalém vojenském prostoru Milovice jednali zástupci ukrajinských neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a zástupci ochranářské společnosti Česká krajina (známá především chovem zubrů, pozn. red.). Desítka představitelů ekologických organizací Ecoaction, Bankwatch Network, ale i soukromí zemědělci nebo zástupci samospráv se inspirovali obnovou bývalého vojenského prostoru Milovice. „Zástupci našich organizací se primárně zabývají takovými problémy, jako je například udržitelné zemědělství, rozvoj a ochrana vodních zdrojů nebo využití půdy a rozšiřování chráněných přírodních oblastí,“ uvedla Mariia Bielkina, vedoucí oddělení zemědělství v neziskové organizaci Ecoaction. Právě model…

Více

Přirozená pastva velkých kopytníků vede k ukládání uhlíku do půd v podobě stabilních organických komplexů. Díky tomu mohly v dobách před expanzí člověka na všech kontinentech žít milionová stáda velkých býložravců, aniž by jejich trávicí procesy zahltily atmosféru skleníkovými plyny, což je dnes dáváno za vinu chovům domácího skotu. Toto zjištění pracovníků Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity otiskl Journal of Environmental Management. Vědci využili toho, že ochranářská společnost Česká krajina patří v tuzemsku k průkopníkům v péči o přírodní stanoviště metodou celoroční volné pastvy velkých kopytníků, tedy divokých koní, praturů či zubrů. Ti by, nebýt…

Více

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání zkušeností ze zahraničí se stala první rezervací na světě, kde se vyskytují všechny tři klíčové skupiny velkých kopytníků Evropy, tedy zubr evropský, divoký kůň a zpětně šlechtěný pratur. Kromě toho je v současnosti jediným místem na světě, kde se prokazatelně vyskytuje vzácný korýš hrotnatka neočekávaná. Tento druh perloočky objevili překvapení vědci v loňském roce při výzkumu tůní, které svojí činností udržují právě velcí kopytníci. „Bývalý vojenský prostor Milovice byl ještě před několika lety známý spíše jako místo černých skládek a mizející biodiverzity.…

Více

Dárek, který může výrazně pomoci obnově české přírody. Lidé mohou letos nadělit svým blízkým zubra z nejznámější české rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Stačí jen kliknout na darujme.cz/zubrpodstromecek a vybrat si adopci dospělého zvířete, mláděte nebo některé z dalších kategorií. Lidé tak mohou pořídit pro sebe, člerny své rodiny či známé a kamarády originální vánoční dárek.   „Darováním zubra pomůžete nejenom tomuto největšímu živočišnému druhu Evropy, ale i stovkám druhů květin, motýlů, brouků nebo ptáků, které pastva zubrů a dalších velkých kopytníků pomáhá chránit,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci velkých kopytníků. Pomoc…

Více

Česká republika má nový zoologický unikát. Vědci objevili v milovické rezervaci velkých kopytníků vzácného korýše. Krajina obnovená stády zubrů, divokých koní a zpětně šlechtěných praturů je přitom v současnosti jediným místem na světě, kde se tento vzácný organizmus prokazatelně vyskytuje. Vzácná perloočka s latinským jménem Daphnia inopinata, jejíž české jméno by se dalo přeložit jako „hrotnatka neočekávaná“, je obyvatelkou tůní, které svoji činností udržují právě velcí kopytníci. Výskyt tohoto druhu nového pro Česko potvrdili na této lokalitě hydrobiologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, magisterský student Vojtěch Brož a jeho školitel Adam Petrusek, který tento druh korýše na přelomu tisíciletí poprvé…

Více

Desítky let mezinárodního ochranářského úsilí se podařilo naplnit a počty zubrů evropských, největších savců starého kontinentu, přesáhly poprvé v novodobé historii klíčovou hranici deseti tisíc zvířat. Mezinárodní plemenná kniha zubra evropského, vydávaná v polské Bělověži, ve svém aktuálním vydání publikovaném v těchto dnech uvádí pro celosvětovou populaci zubra evropského počet 10 536 jedinců. Jde o nejnovější čísla zachycující velikost populace ke konci roku 2022. Významnému milníku je věnována mezinárodní konference „100 let záchrany zubra“, která začala 6. září t. r. v polském Borku u Krakova s českou účastí. „Když po první světové válce člověk vyhubil zubry evropské ve volné přírodě,…

Více

Přes patnáct tisíc lidí již ke dni 3. 7. t. r. podepsalo petici vodaprozubry.cz, která usiluje o vydání souhlasu se vznikem napajedla pro zubry a divoké koně v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na to rezervace čeká již dva a tři čtvrtě roku od listopadu 2020. „Veřejnosti bych chtěl velice poděkovat. Způsob, jakým si lidé vzali záchranu této unikátní rezervace za svou, je ohromující a pro nás velmi zavazující. Bez stabilního zdroje vody je samozřejmě její přežití do budoucna nemožné,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s…

Více

První hříbě divokých koní na jihu Čech se narodilo 24. května v rezervaci Meandry Lužnice. „Pohlaví hříběte se zatím nepodařilo určit, matka si ho chrání, stejně jako ostatní tety ve stádě,“ uvedl Josef Svačina, který spolu se svojí manželkou rezervaci na březích Lužnice založil a s velkým úsilím a náklady vybudoval. Matkou hříběte je klisna Tawbitts Tammy, která byla na jih Čech převezena březí loni v říjnu z rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. „Otcem hříběte je nový plemenný hřebec Anchor Kookaburra, kterého jsme loni v květnu přivezli z Anglie,“ doplnila etoložka Kateřina Šandlová z Jihočeské univerzity. „Z…

Více

Finanční sbírku pro rezervaci velkých kopytníků uspořádaly v letošním roce studentky Hotelové školy Poděbrady. „Jedná se o středoškolské studentky druhého a třetího ročník zapojené do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), kde se mimo jiné také zabývají environmentálním vzděláváním,“ vysvětlil Karel Novák, vedoucí vychovatel Domova mládeže Hotelové školy Poděbrady. Pod jeho vedením se studentky začaly věnovat pěstitelství. „Přesazovali jsme rostlinky rýmovníku a tlustice a po celý rok jsme jim dopřávali péči v podobě pravidelného zalévání. Mimo to jsme také barevně pomalovali kelímky od jogurtu, aby měly rostlinky veselejší prostředí pro růst,“ vysvětlila studentka třetího ročníku Veronika Skalická. V rámci…

Více

Tuny odpadků, množství černých skládek a nebezpečné zbytky vojenských objektů – to vše museli ochránci přírody odvézt v letošním a loňském roce z nové části rezervace divokých koní a dalších velkých kopytníků. (Rezervace se nachází v bývaém vojenském prostoru Milovice, pozn. red.) Přesto ještě v rezervaci zůstává řada míst, která potřebují pomoc s odstraněním nevzhledných a nebezpečných pozůstatků po armádě, ale i odpadků navážených do těchto míst lidmi během tři desetiletí před vznikem rezervace. „Všechno, co šlo, jsme odklidili s pomocí dobrovolníků. Přesto musí podstatnou část zvládat těžká technika, což vyžaduje velké finanční náklady,“ vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti…

Více