Ani minimální úrovně přírodovědné gramotnosti nedosahuje asi pětina žáků prvních ročníků středních škol. Mají zásadní problémy s řešením i těch nejjednodušších přírodovědných úloh. Jen minimální úrovně přírodovědné gramotnosti zároveň dosahuje 29 procent testovaných žáků.

  Vyplývá to z tematické zprávy České školní inspekce, která testovala přírodovědné znalosti studentů prvních ročníků středních škol v prvním pololetí školního roku 2022/2023. Cílem bylo podle inspekce zjistit, jakou úroveň znalostí mají děti, které aktuálně dokončily základní vzdělávání.

  Celou zprávu najdete na:

  https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-petina-zaku-1-rocniku-ss-nedosahuje-minimalni-urovne-prirodovedne-gramotnosti-40468839

  Související:

  https://www.adam.cz/skoro-ctvrtina-pataku-nedosahuje-zakladni-urovne-ctenarske-gramotnosti/

   

  Autor