Noví kolegové v Letním domě

  Jako v každé organizaci tak i v Letním domě čas od času nastane pohyb v kolektivu zaměstnanců. Děkujeme kolegyním a kolegům Janě Havigerové, Janě Rovné, Lucii Vovsové, Lukáši Šulcovi a Juraji Mitrovi, kteří v uplynulých měsících opustili tým Letního domu, za jejich dosavadní práci pro naši organizaci i pro naše klienty a přejeme jim mnoho štěstí v jejich novém angažmá, ať už se jedná o novou pracovní příležitost či mateřskou dovolenou.
  Tým Letního domu nově posílila Jitka Sýkorová (Podpora pěstounů), Sandra Long (Doma v rodině), Kateřina Dörflová, Jakub Veber (oba Kousek domova) a Marie Dědičová, která bude pro Letní dům pracovat jako Projektová manažerka. Všem novým kolegům přejeme, ať se jim v Letním domě dobře daří a jejich práce ať je také baví.

  Podpora pěstounů

  Ve čtvrtek 10. listopadu uspořádala služba Podpora pěstounů seminář pro učitele mateřských a základních škol s názvem Problémové chování dětí ve třídě v souvislosti s raným traumatem.
  Seminář byl primárně na pedagogy dětí v pěstounské péči, které doprovázíme. Jsme rádi, že o toto téma projevili vyučující zájem a proto máme v plánu s osvětou o vztahové vazbě pokračovat.

  Během víkendu 12 – 13. listopadu proběhlo vzdělávání pěstounů na téma Specifika dětí v NRP (Vývojové trauma). Vzdělávání vedla zkušená lektorka a pěstounka Markéta Švejdová.

  Doma v rodině

  Služba Doma v rodině se kromě zaučování nové kolegyně Sandry Long věnovala práci se svými klienty. V poslední době díky uvolněné kapacitě mohla nabídnout své služby dvěma novým potřebným rodinám.

  Velký dík patří kolegyni Petře Reiserové, která ve své farnosti uspořádala sbírku ve prospěch dvou klientek, jimž se služba Doma v rodině snaží pomoci zbavit dluhů v akci Milostivé léto. Petře se podařilo vybrat více než dvacet tisíc korun! Dalších 35 000,- Kč poslali dárci a podporovatelé přímo na sbírkový účet Letního domu pro Milostivé léto.

  Velice všem děkujeme za šanci na nový život pro dvě naše klientky!

  Kousek domova

  V září jsme uspořádali už patnáctou dračí slavnost Draci ve Skalách pro děti z dětského domova v Písku.

  (https://www.adam.cz/draci-ve-skalach-2022/)

  Týmy Severu a Jihu naší služby Kousek domova na podzim podnikly dva pobyty s dětmi z dětských domovů. Sever, který se vypravil do Harrachova, věnoval pobyt emocím strach a odvaha. Jih, který s dětmi vyrazil do Chvalšin, připravil vesmírné putování, které zaměřil na práci s emocemi radosti a smutku.

  V listopadu jsme zahájili další cyklus tematických Tréninkových bytů, v nichž s mladí lidé z dětských domovů mohou prakticky vyzkoušet některé dovednosti, které se jim budou hodit po osamostatnění se. Letošní cyklus, který sestává ze sedmi víkendových pobytů, vedou naši noví kolegové Kateřina Dörflová a Jakub Veber.

  Nová vizuální identita Letního domu

  Nová vizuální identita Letního domu odráží potřebu naší organizace sjednotit vizuální a komunikační styl, kdy pro různé příležitosti vznikaly graficky navzájem nesourodé komunikační materiály (letáky, plakáty, apod.). Ve spolupráci s renomovanou designérkou a grafičkou Kateřinou Puncmannovou byl vytvořen nový manuál vizuální identity Letního domu, a také logo Letního domu.

  K prvnímu použití nové grafiky došlo při výrobě výroční zprávy Letního domu za rok 2021, v níž byly kromě loga prezentovány i různobarevné elementy, které evokují díly dětské stavebnice a dotvářejí novou identitu Letního domu.

  Andělská slavnost v Krompachu

  Budete-li mít o víkendu 2.-3. 12. 2022 čas a chuť, rádi se s vámi potkáme na Andělské slavnosti v Krompachu.

  Andělská slavnost v Krompachu