První velké kopytníky se 6. července 2021 podařilo spatřit a vyfotografovat ochráncům přírody v nové části rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Symbolicky se tak završilo úsilí o záchranu této části vojenského prostoru, kterou dlouhodobě ničilo zarůstání agresivními druhy trav. Případně nevhodné využití, jako intenzivní pastva hospodářských zvířat.

  Nová část rezervace je pro velké kopytníky otevřená od června. Zvířata prostor směrem k obci Lipník postupně prozkoumávala. „Stopy kopyt a první vyšlapané stezky ve vysoké trávě ukazovaly, že zvířata již novou část rezervace objevují. Vzhledem k výrazné rozloze se nám ale poprvé podařilo velké kopytníky spatřit a zachytit fotoaparátem v těchto místech až dnes,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

  Nejdříve ochránci spatřili osamoceného zubřího býka, který procházel novou částí rezervace od východu na západ. Zhruba za hodinu pak uviděli i skupinu zubřích samic s mláďaty. Ta se popásala ve stínu březových hájů. „Právě větší skupiny vzrostlých stromů, v jejichž podrostu zvířata nacházejí pastvu, patří k přednostem nové části rezervace. V původní části se vyskytují hlavně buďto pouze jednotlivé větší dřeviny nebo naopak hustější a tmavší porosty mladších stromů, které neumožňují růst bylinného podrostu,“ doplnil Dalibor Dostál.

  V nové části rezervace jsou na několika místech vidět také otisky kopyt divokých koní. Jejich stádo se ale zatím ochráncům přírody spatřit nepodařilo.

  Ohrožený druh velkých kopytníků – zubr evropský našel díky České krajině nové útočiště (foto Michal Kopping)
  Ohrožený druh velkých kopytníků – zubr evropský našel díky České krajině nové útočiště (foto Michal Kopping)

  Nově otevřená část rezervace má rozlohu zhruba 120 hektarů. Navazuje na etapu otevřenou na podzim roku 2015 o ploše 125 hektarů. Zubři a divocí koně tak mohou využívat plochu o rozloze 245 hektarů mezi obcí Lipník a městem Benátky nad Jizerou. Dalších 107 hektarů přímo v Milovicích spásají divocí koně a zpětně šlechtění pratuři. Celková rozloha rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice tak dosáhla zhruba 352 hektarů. V Česku je zdaleka největší, v ochranářsky vyspělých zemích jako je Německo nebo Nizozemsko však podobně rezervace fungují na plochách o několika tisících hektarů.

  Přesto patří nově připojená část rezervace k evropským unikátům. „Právě na východní části rezervace se návštěvníkům konečně naskytne pohled na zubry ve společnosti divokých koní v lučním komplexu takového rozsahu, že to není k vidění nikde jinde v Evropě,“ zdůraznil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

  Zvětšení pastviny umožní zachování rozsáhlejších ploch nespasené bylinné vegetace během období vegetačního klidu. „To je velmi důležité, protože právě ve zdánlivě nepotřebných ostrůvcích suché vegetace zimují klidová stadia řady bezobratlých včetně kukel motýlů, samotářských včel a jiných opylovačů, a zároveň poskytují úkryt například koroptvím před dravci v době, kdy je v otevřených lučních biotopech jiných úkrytů nedostatek,“ zdůraznil Miloslav Jirků.

  Společnost Česká krajina nestojí pouze za rezervací v Milovicích. Založila také další rezervaci pro divoké koně v Národním parku Podyjí. Ta má rozlohu zhruba 63 hektarů. Celkem se tak ochranářská organizace stará o téměř 420 hektarů pastevních rezervací velkých kopytníků. Dalších sedm podobných rezervací pak v České republice založily jiné ochranářské organizace. Společnost Česká krajina do nich bezplatně poskytla přírůstky z Milovic i Podyjí.

  Nová část milovické rezervace je od června ve zkušebním provozu. Slavnostní otevření se uskuteční v příštích týdnech. Na dokončení rezervace se loni konala veřejná sbírka. Díky obrovské podpoře veřejnosti se podařily vybrat potřebné dva miliony. „Všem lidem, kteří přispěli na záchranu unikátní přírody, bych chtěl ještě jednou poděkovat. Bez jejich podpory by nová část rezervace nikdy nevznikla,“ ocenil pomoc dárců Dalibor Dostál.


  Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.


  Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět zasláním zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz nebo na e-shopu www.zelenadomacnost.com.


  Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Nadační fond rodiny Orlických, Semix, Printwell, Delta Light Czech, Bříza & Trubač, advokátní kancelář, Zelená domácnost, Pro živou zahradu, Hello bank, JK Jitka Kudláčková, Megabooks CZ, Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, klubů branných činnosti Military Experience a klub Off-Road Milovice.


  Zařadil: -maj-

   

   

  Autor