Tradiční muzejní vánoční market s divadly, dílničkami, koncertem a spoustou prodejců – prvovýrobců. Market se koná tuto sobotu 3. 12. od 9:00 do 18:00. Vstup na celou akci i divadla je zdarma.

    Všechny podrobnosti jsou v pozvánce – obrázku.

    Muzeum hlavního města Prahy

    https://www.muzeumprahy.cz/

    Autor