Autor: Muzeum hlavního města Prahy

Brány Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském se otevírají veřejnosti. V průběhu května a června 2023 tam budou probíhat pravidelné komentované prohlídky v režii Muzea města Prahy. Návštěvníci budou moci během hodinové prohlídkové trasy obdivovat celé reprezentativní patro paláce, jehož stropy zdobí fresky od slavného italského umělce Carloneho. Komentované prohlídky v českém i anglickém jazyce se budou konat od čtvrtka do neděle každou hodinu již od 4. května 2023. Jedinečný palácový komplex na rohu Husovy ulice a Mariánského náměstí se řadí k nejvýznamnějším architektonickým památkám na území České republiky.  Palác, postavený podle návrhu významného vídeňského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu…

Více

Muzeum města Prahy ve spolupráci s Městským muzeem v polské Wrocławi pořádá od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023 v Domě U Zlatého prstenu výstavu Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi. Výstava věnovaná středověké Vratislavi a jejímu náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí unikátní soubor archeologických nálezů z období středověku získaných během archeologických výzkumů na náměstí Nowy Targ v letech 2010–2012. Polská Wroclaw, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin. Město, jehož legendárním zakladatelem je český kníže Vratislav, vzniklo v raném středověku na dálkové komunikaci spojující evropský západ a východ a…

Více

Baťa: boty všem! Světově proslulé modely obuvi „meltonky“, pérka a další tzv. baťovky uvidíte na nové výstavě. Dobové fotografie, reklamy a video dokument vás seznámí s podnikatelským příběhem o píli, pracovitosti a odvaze zakladatele firmy Baťa. Výstava potrvá do 2. října 2022 v Zámeckém areálu Ctěnice v Praze 9 „Nebojme se budoucnosti, polovina lidí na světě chodí bosá a sotva pět procent obyvatelstva je dobře obuto; tu vidíme nejlépe, jak málo jsme dosud vykonali…“ Tomáš Baťa Podnikatelský příběh pohádkových rozměrů o chudém ševci, který svou pílí, pracovitostí a odvahou z malé dílničky v neznámé vesnici Zlín vybudoval společnost světového formátu. Myšlenky a morální hodnoty zakladatele firmy Baťa, Tomáše Bati, rezonují do dnešních dní.…

Více

Spisovatele Jaroslava Foglara (1907–1999) není třeba českým čtenářům příliš představovat. „Fenomén Foglar“ provází již několik generací čtenářů a foglarovky a jejich hrdinové se staly pro mnohé přímo kultovní záležitostí. Muzeum města Prahy připomnělo autora i jeho dílo již v minulosti dvěma výstavami v letech 1997 a 2007 u příležitosti výročí jeho narození, jejichž obsahem byla Foglarova tvorba i jeho práce s mládeží.   Výstava: 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022, Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město zobrazit na mapě Současný výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož…

Více

Výjimečný nález pravěkého bubnu pochází v Prahy-Řeporyjí, z míst poblíž ulice Ve Výhledu. Jeho objev při záchranném archeologickém výzkumu během stavby rodinných domů byl velkým překvapením – jde o patrně nejstarší nález svého druhu v Čechách. Dochovalo se jeho tělo vysoké 35 cm, vyrobené z keramiky. Ač může připomínat dnes široce oblíbené africké bubny djembe, tento nástroj pochází již ze staršího eneolitu, z období kultury nálevkovitých pohárů (3800–3500 př. n. l.). Od doby, kdy se z tvárné hlíny začaly formovat nádoby, našla keramika uplatnění také jako materiál pro řadu dalších předmětů. Více o rozmanitých pravěkých i středověkých předmětech z keramiky…

Více

V Praze jsou místa, která znají jen oni. Vontové. Sledujte Dům U Zlatého prstenu. Podívejte se na video:  Současný výstavní projekt MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil a pracoval Jaroslav Foglar v Praze, dychtivě nasával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval do tajuplných měst svých románů. Výstava umožní utřídit městské inspirace a motivy Foglarovy tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším prostředím Prahy. Výstava v Muzeu města Prahy bude otevřena od 3. 9. 2021 do 4.…

Více