Autor: Muzeum hlavního města Prahy

Spisovatele Jaroslava Foglara (1907–1999) není třeba českým čtenářům příliš představovat. „Fenomén Foglar“ provází již několik generací čtenářů a foglarovky a jejich hrdinové se staly pro mnohé přímo kultovní záležitostí. Muzeum města Prahy připomnělo autora i jeho dílo již v minulosti dvěma výstavami v letech 1997 a 2007 u příležitosti výročí jeho narození, jejichž obsahem byla Foglarova tvorba i jeho práce s mládeží.   Výstava: 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022, Muzeum města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město zobrazit na mapě Současný výstavní projekt akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož…

Více

Výjimečný nález pravěkého bubnu pochází v Prahy-Řeporyjí, z míst poblíž ulice Ve Výhledu. Jeho objev při záchranném archeologickém výzkumu během stavby rodinných domů byl velkým překvapením – jde o patrně nejstarší nález svého druhu v Čechách. Dochovalo se jeho tělo vysoké 35 cm, vyrobené z keramiky. Ač může připomínat dnes široce oblíbené africké bubny djembe, tento nástroj pochází již ze staršího eneolitu, z období kultury nálevkovitých pohárů (3800–3500 př. n. l.). Od doby, kdy se z tvárné hlíny začaly formovat nádoby, našla keramika uplatnění také jako materiál pro řadu dalších předmětů. Více o rozmanitých pravěkých i středověkých předmětech z keramiky…

Více

V Praze jsou místa, která znají jen oni. Vontové. Sledujte Dům U Zlatého prstenu. Podívejte se na video:  Současný výstavní projekt MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara akcentuje motivy prolínání světa dospívajících kluků s fascinujícím světem MĚSTA, v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody a příběhy. S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil a pracoval Jaroslav Foglar v Praze, dychtivě nasával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval do tajuplných měst svých románů. Výstava umožní utřídit městské inspirace a motivy Foglarovy tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším prostředím Prahy. Výstava v Muzeu města Prahy bude otevřena od 3. 9. 2021 do 4.…

Více