Muzeum města Prahy ve spolupráci s Městským muzeem v polské Wrocławi pořádá od 16. 11. 2022 do 3. 9. 2023 v Domě U Zlatého prstenu výstavu Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi.
  Výstava věnovaná středověké Vratislavi a jejímu náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představí unikátní soubor archeologických nálezů z období středověku získaných během archeologických výzkumů na náměstí Nowy Targ v letech 2010–2012.
  Polská Wroclaw, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin. Město, jehož legendárním zakladatelem je český kníže Vratislav, vzniklo v raném středověku na dálkové komunikaci spojující evropský západ a východ a ve 13. století vyrostlo v jeden z nejvýznamnějších městských útvarů ve střední Evropě. Mezi lety 1335 a 1742 patřilo Slezsko se svou metropolí k zemím Koruny české.
  Pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po devocionálie a symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě – přináší svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Vratislavi, v době Karla IV. po Praze druhého největšího města Českého království.
  Výstava je tak skvělým doplněním stálé expozice v Domě U Zlatého prstenu Praha Karla IV. – středověké město, která představuje českou metropoli v době Lucemburků a její proměnu za vlády Karla IV..
  K výstavě je připraven bohatý doprovodný program pro veřejnost i pro školy.
  Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Martin Baxa. Partnerem výstavy je Polský institut v Praze.

  Doprovodný program k výstavě Den na tržišti – Život obyvatel středověké Wrocławi

  Pro školy a kolektivy
  Den na tržišti – lektorský program pro žáky 1. stupně ZŠ
  3.–5. třída ZŠ
  Doprovodný program seznámí žáky s každodenním životem středověkého tržiště se zaměřením na aktivity dětí ve středověku. Součástí bude i skupinová práce s haptickými prvky a žákovská interpretace sbírkových předmětů.
  Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
  Program lze objednat v rezervačním systému MMP na www.muzeumprahy.cz – Jeden den na tržišti.
  Cena: 60 Kč
  Pro rodiče s dětmi
  Průvodce výstavou pro rodiče s dětmi mladšího školního věku (6–11 let)
  Tištěný průvodce výstavou zaměří pozornost dětí na vybrané předměty a nabídne jim úkoly odpovídající věku. Při plnění úkolů ve výstavě děti rozvíjí představivost a fantazii, seznamují se ale také s historickými souvislostmi a každodenností života ve středověkém městě.
  Průvodce lze získat zdarma od kustoda při vstupu do výstavy od ledna 2023.
   
  Sobotní workshopy pro rodiče s dětmi
  Workshopy jsou zaměřeny prakticky a seznamují se životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze.
  Cena: 80 Kč. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace předem na: wroclaw@muzeumprahy.cz.
  25. 2. 2023 10.00–11.30     S archeologií do středověku
  25. 3. 2023 10.00–11.30     Středověké hry a hračky
  22. 4. 2023 10.00–11.30     S archeologií do středověku
  27. 5. 2023 10.00–11.30     Středověké hry a hračky
  Pro dospělé
  Workshopy
  Keramické workshopy pro dospělé Vytvaruj si středověk aneb keramika ne(dobově) – MMP ve spolupráci se studenty oboru Arts Management VŠE Praha. Sobotní lekce keramiky v ateliéru U Peců jsou inspirovány výstavou „Den na tržišti“. Součástí kurzu je návštěva výstavy s komentovanou prohlídkou keramiky a drobné občerstvení.
  Cena: 1200 Kč, studenti a maminky na mateřské – 1100 Kč.
  Termíny:
  19. 11. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu
  26. 11. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu
  10. 12. 2022 10.00–14.00 ateliér U Peců, 14.30–16.00 Dům U Zlatého prstenu
  Přednáškový cyklus
  Specializovaný přednáškový cyklus provede zajímavými tématy souvisejícími s výstavou a středověkou archeologií.
  Cena jednotlivých přednášek: 80 Kč. Počet míst je omezen, nutná rezervace předem na: wroclaw@muzeumprahy.cz.
  Úterý v 18.00, Dům U Zlatého prstenu, malý přednáškový sál
  24. 1. 2023   Přemyslovci, Slezsko a Vratislav v raném a vrcholném středověku                           (PhDr. Tomáš Velička, Ph.D., UJEP)
  21. 2. 2023   Vratislav, vratislavské knížectví a biskupství součástí České koruny                         (profPhDr. Lenka BobkováCSc.FF UK Praha)
  21. 3. 2023   „Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil.“ Vztahy                                Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí (doc. PhDr. Martin                            Čapský, Ph.D., UPCE)
  25. 4. 2023   Archeologie středověkých měst Praha – Wrocław (prof. Dr. hab. Jerzy                       Piekalski, Uniwersytet Wrocławski)
  23. 5. 2023   Archeologie na Nowém Targu a život středověkých Vratislavanů
                       (Dr. Jakub Sawicki, ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.)
  20. 6. 2023   Archeologie pražských náměstí a život ve středověké Praze
                       (PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; Mgr. Jan Havrda, NPÚ Praha)
  Komentované prohlídky výstavy 
  Vždy v úterý od 17.30. Cena: vstupné na výstavu + 80 Kč za komentovanou prohlídku. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace na: wroclaw@muzeumprahy.cz.
  Termíny:
  6. 12. 2022
  10. 1. 2022
  14. 2. 2023
  7. 3. 2023
  4. 4. 2023
  9. 5. 2023
  6. 6. 2023