Jak funguje re-use centrum ve městě Příbor? Je to místo, kam můžou obyvatelé donést věci, které už nepotřebují, ale mohl by je využít někdo další. Dochází tak k prodloužení života výrobků. Předměty můžou po zaplacení symbolického poplatku využít například sběratelé, chataři, chalupáři i další občané. Některé věci, třeba nábytek, získají i charitativní organizace.

  Vyplatí se všem

  Pro občany je orientace v re-use centru snadná. Donesené předměty jsou zaevidovány v evidenčním systému ECONIT a pak se objeví na webových stránkách re-use centra. Lidé si tak můžou projít nabídku věcí v pohodlí domova, zarezervovat si potřebné předměty a za manipulační poplatek si je vyzvednout. „Je to projekt výhodný pro všechny – jak pro občana, který získá to, co potřebuje, tak pro životní prostředí, které není zahlcováno dalšími předměty, i pro město, které by jinak muselo odpad vyvážet a likvidovat,“ vysvětluje Pavel Netušil, místostarosta města Příbor.

  Pokročilé technologie

  Vybudování re-use centra bylo jedním z cílů výstavby sběrného dvora v Příboru. Odpad, který občané odevzdají do sběrného dvora, je nyní evidován v systému ECONIT. Zaměstnanci technických služeb tak mají detailní přehled o množství a druhu všech odpadů. Společnost JRK, která je partnerem města při proměně odpadového hospodářství, toto zařízení nově vybavila. Sběrný dvůr tak má například nájezdovou váhu, lisy na dřevo či papír, nebo zastřešené rampy pro snazší manipulaci s odpady. Díky pokročilým technologiím se řadí mezi nejmodernější sběrné dvory v regionu. Náklady na pořízení sběrného dvora a re-use centra pomohla pokrýt dotace, kterou město získalo v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

  Dotace pokračují!

  Od července letošního roku do října 2023 čeká na obce a města další kolo dotací, kdy obce mohou podat žádosti o dotaci na výstavbu nebo modernizaci sběrných dvorů či re-use center! Dotaci mohou obce využít například na zavedení svozu tříděného odpadu, ale i na pořízení kontejnerů, nádob na tříděný odpad, lisy na odpad, mostní či můstkové váhy a dalšího vybavení. Výše dotace je 85 % z celkových výdajů. Dotaci poskytuje OPŽP. Obce a města můžou najít adresnou pomoc přímo s těmito dotacemi a s následným vybavením sběrných dvorů na webu https://www.meneodpadu.cz/#region

  Zařadil: -maj-