Nepřehlédněte

Žádosti o státní dotaci v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, které podávaly NNO na podzim roku 2006, projednaly výběrové komise v průběhu prosince a ledna 2007.
Návrhy komisí projednala porada vedení MŠMT a paní ministryně je schválila dne 28. 3. 2007. V oblasti č. 1 a 2 byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 162 842 tis. Kč, v oblasti č. 3 – investice 19 270 tis. Kč.
Podrobné vyhodnocení projektů najdete na internetových stránkách MŠMT v sekci Mládež/dotace a granty.

Organizace a sdružení, představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací vědecké, ekologické a národnostní zájmy, mohou do 30. března 2007 předložit volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrh kandidátů na pět členů Rady České televize.
Vyplývá to z výzvy předsedy Poslanecké sněmovny Ing. Miroslava Vlčka, podle níž se k návrhům přikládají doklady uvedené v ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, 118 26 Praha 1, Sněmovní 4, tel. – 257 173 561-2, fax – 257 173 563, E-mail: zak@psp.cz

PřístavČeská rada dětí a mládeže bude již pošesté udělovat Cenu Přístav – ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.
Cena Přístav je ocenění zástupcům veřejné správy na místní a regionální úrovni za významnou podporu mimoškolní činnosti a zásadní přispění k jejímu rozvoji. Navrhnout kandidáty na Cenu Přístav mohou alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí a mládeže (Střediska volného času). Lhůta k předložení návrhů končí 15. dubna 2007. Ceny budou předány 24. května 2007 při zahájení Bambiriády v Praze.

Představitelé 28 nestátních neziskových organizací obdrželi pro léta 2007 – 2010 titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Osvědčení o udělení titulu, o němž rozhodla ministryně školství Dana Kuchtová, jim předala náměstkyně ministryně Eva Bartoňová spolu s předsedou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Karlem Bartákem 21. března při slavnostním setkání ve Valdštejnském paláci. Mezi uznanými organizacemi je i 18 členských sdružení České rady dětí a mládeže.
Další informace přineseme v následujících dnech.

27. 1. 2007 – 20:06:29 – 25. mimořádné Valné shromáždění ČRDM
23. 1. 2007 – 13:53:59 – 25. mimořádné valné shromáždění ČRDM
23. 1. 2007 – 13:57:29 – Nebezpečí číhá v lese
10. 1. 2007 – 00:08:31 – ČRDM na GO a REGIONTOUR
2. 1. 2007 13:39:02 – ADAM.cz má novou vedoucí redaktorku

31. 10. 2006 – 19:12:09 – Změna na serveru Adam od 1. listopadu 2006
18. 10. 2006 23:25:02 – Jednoduché účetnictví až do konce roku 2007
13. 10. 2006 17:04:47 – Jaké bylo 24. Valné shromáždění ČRDM?
4. 10. 2006 21:47:46 – 24. valné shromáždění ČRDM – 12. října 2006

29. 9. 2006 – 11:00:25 – Táborová ohlédnutí. Račte vstoupit…
22. 9 2006 – 16:43:55 – Změny na MŠMT
19. 9. 2006 – 08:09:51 – Semináře k dotačnímu programu
5. 9. 2006 – 22:26:06 – Seminář k dotačnímu programu – ještě jedna příležitost