Betlémské světlo přivezli čeští skauti a skautky vlakem z Vídně, moderní symbol Vánoc dorazil do Česka už po čtyřiatřicáté. V sobotu 17. prosince 2022 se pak vánoční plamínek díky dobrovolným skautským kurýrům rozšíří po celé zemi. Od tohoto dne bude k dispozici na celé řadě lokálních akcí.

  Cestu z Betléma do Vídně absolvuje plamínek letecky. 10. prosince ho rakouští skauti předali skautským delegacím z celé Evropy ve vídeňském kostele Neuottakring při ekumenické bohoslužbě. Odsud čeští skauti dovezli Betlémské světlo do Brna. Letošními světlonoši jsou Bronislav Špaňhel – Chicko a Anna Hustáková – Tkanička. K této čestné skautské službě byli vybráni mj. proto, že se letos aktivně zapojili do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Podobně byli loňští světlonoši z řad skautů odstraňujících následky tornáda.
  V sobotu 17. prosince, se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách, jejichž přehled je na mapě na www.betlemskesvetlo.cz.

  Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství i v náročných chvílích, které prožíváme v posledních letech. Připomíná nám, že pevné blízké vztahy a vzájemná pospolitost jsou tím, na čem může zdravá společnost stát.
  Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti. 

  “Letos více než kdy jindy vnímáme Betlémské světlo jako poselství míru a jsme v myšlenkách se všemi lidmi, na které dopadají důsledky válečných konfliktů, ať už na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde na světě,” dodává hlavní koordinátor Betlémského světla Jiří Dorazil.

  https://rozvoz.betlemskesvetlo.cz/map/

  Autor