V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

    Evropská komise každý rok zveřejňuje příručku programu. Dokument neslouží jen jako manuál pro žadatele, ale podrobně popisuje aktuální cíle, priority a aktivity programu. S příručkou by se proto měli seznámit nováčci i zkušenější koordinátoři projektů.

    Všechny podrobnosti, typy programů, priority pro období 2021–2027 a další podrobnosti najdete v článku:

    https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

    Autoři