Pokud se vám dostanou do rukou Učitelské noviny, tak hledejte rozhovor s Martinou Zikmundovou, ředitelkou ČAS.
    „Dlouhodobě narážíme na názor, že škola by měla hlavně učit, že se nemusí zajímat o situaci dítěte v rodině či mimo školu, že je to věc, která jí nenáleží. Tento pohled bychom měli společně překonat. Pro efektivitu vzdělávání je důležitá spokojenost dítěte ve škole, ve vztazích v rodině i ve vrstevnické skupině. V tom škole může pomoci sociální pracovník. Proto vítám současný trend, že školy občas doplňují svá poradenská pracoviště sociálním pedagogem. Je to cesta, jak vytvořit prostor pro podporu wellbeingu ve školách. A s tím souvisí schopnost zprostředkovat pomoc rodině dítěte, pokud se to ukáže jako potřebné.“

    Celý článek nakdete v Učitelských novinách nebo k nahlédnutí níže.

    Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb. V současnosti se asociace zaměřuje především na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize do zařízení a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

    Autoři