Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů.

  Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní 17. ročník se bude konat 18. – 22. září 2023, kdy nízkoprahové kluby pro děti a mládež napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi.

  Streetwork dnes: Spojka mezi světy a obory

  Profese streetworkerů a streetworkerek již dávno není pouze o přímé kontaktní práci v ulicích nebo nízkoprahových klubech (i když ta je stále jejím základním kamenem). Streetworkeři a streetwokerky jsou dnes komplexními odborníky, kteří mají vzdělání i zkušenosti s oblastmi podpory duševního zdraví, spolupráce se školami, řešení problémů s bydlením, vzděláváním či závislostí. Jsou casemanagery, odborníky, kteří jsou na řadě míst zapojeni do různých víceoborových skupin, v řadě případů je i sami vedou a jsou tak odbornými spojkami mezi různými obory. Právě celou šíři práce dnešních streetworkerů a streetworkerek chceme představit v letošním Týdnu nízkoprahových klubů.

  V roce 2023 se v Týdnu nízkoprahových klubů zaměříme  na tato témata:

  • Duševní zdraví
  • Spolupráce se školami
  • Děti a dospívající z Ukrajiny

  Přihlaste své NZDM do kampaně a staňte se součástí Týdne nízkoprahových klubů 2023!

  Téma může vycházet ze tří jmenovaných, vaše akce však může být i na vámi preferované, zcela jiné téma. Možná máte pravidelnou akci pro veřejnost, směřujte ji do Týdne nízkoprahových klubů (TNK)! Podstatou akce je spojit energii a využít potenciál společného PR na sociálních i dalších médiích k oslovení široké veřejnosti. A to bez Vás, jednotlivých zařízení, nejde. Každý, kdo se zapojí a bude sdílet obsahy dalších klubů, podpoří tím jejich aktivity a existenci.

  Duševní zdraví dětí a dospívajících se v posledních letech zhoršuje, zatímco dostupnost odborné pomoci klesá z důvodu nedostatečných kapacit. Mnoho dětí a mladých lidí, kteří zažívají obtížnou životní situaci, propadá sítem služeb nepovšimnuto.

  Nízkoprahové služby a sociální práce na školách je proto velice důležitou součástí péče o ohrožené děti. Umíme děti vyhledávat, kontaktovat, navazovat bezpečný a důvěrný vztah, intervenovat i vhodně síťovat a předávat do návazných institucí. Jsme bezpečným místem i oporou, díky které může mladý člověk krize překlenout, aniž by na něm zanechaly fatální následky.

  Také o tom si budeme povídat ve středu 20. 9. 2023, kdy Česká asociace streetwork veřejnosti představí práci na školách v rámci projektu iKAP (implementace Krajského akčního plánu hlavního města Prahy) – inovace ve vzdělávání. 

  Proč se zapojit?

  Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností, včetně odborné – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, zdravotnické služby, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média (podle toho, na koho cílíte) s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které kluby uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů, nám umožní upozornit na práci a význam nízkoprahových klubů v regionu i celorepublikově.

  Jako každý rok, i letos budeme na webu streetwork.cz promovat kalendář akcí jednotlivých nízkoprahových klubů. Budeme oslovovat média a prostřednictvím nich komunikovat s odbornou i laickou veřejností.

  Výhodou společné kampaně je vzájemná podpora všech zapojených na sociálních sítích a v médiích. Propagujte a sdílejte svou akci a zároveň TNK, používejte ke komunikaci na sítích společné hashtagy #tnk2023 #tnk #dusevnizdravi #spolupracujeme #skolanzdm #detinauteku #detiukrajiny #jsemcizi #jsemcizinec – tím navzájem posílíte propagaci všech zúčastněných.

  Možná už v tuto chvíli máte nějaký nový a zajímavý nápad, komu a jak efektivně představit smysl a obsah Vaší práce. Pokud ještě nápad na konkrétní akci nemáte, nezoufejte – můžete se inspirovat minulým ročníkem.

  Sledujte náš Facebook, kde se průběžně dozvíte více!

  Autor