Srdečně vás zveme do kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici. Na jednom místě tu můžete během Vánoc zhlédnout hned tři vzácné betlémy.

  První z betlémů pochází z konce 19. století a pro kostel sv. Kajetána jej zhotovili italští řezbářští mistři z jižních Tyrol. Další betlémy mají původ v zemích, kam směřuje rozvojová pomoc Arcidiecézní charity Praha: v Ugandě a Bělorusku.

  Betlém z Ugandy byl vyroben ze dřeva vzácného stromu musambya. Jeho přírodní světlá barva vyniká na figurách Svaté rodiny, andělů, třech králů, pastýřů a zvířat. Současnou lidovou tradici zastupuje betlém z Běloruska. Pražské Charitě ho daroval biskup Aleh Butkevich z diecéze Vitebsk. Figurky ze slámy jsou oblečeny do prostého plátěného oděvu.

  Betlémy budou ke zhlédnutí až do konce ledna.

  Charitní kostel v Nerudově ulici na Malé Straně je během celého roku otevřen veřejnosti. Otevírací dobu najdete na www.svatykajetan.cz.

  Nejen v době vánoční můžete přijít za ztišením a modlitbou či za krásou významné vrcholně barokní stavby, na jejímž návrhu se podílel Jan Blažej Santini-Aichel, vynikající český architekt, jehož 300. výročí si právě letos připomínáme.

  Mše sv. každý první pátek v měsíci v 10 h.

  Řeckokatolická ukrajinská liturgie každou neděli v 9 h.

  Adresa: Nerudova 22, Praha 1-Malá Strana

  Otevírací doba:
  Pondělí: zavřeno
  Úterý, středa: 13.00 – 16.30
  Čtvrtek, pátek: 11.00 – 16.30
  Sobota: 11.00 – 17.00
  Neděle: 8.00 – 17.00
  Mše sv. každý první pátek v měsíci od 10 h.
  Řeckokatolická ukrajinská liturgie: neděle v 9 h.

  Autor