Archiv autora: Arcidiecézní charita Praha

Srdečně vás zveme do kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v pražské Nerudově ulici. Na jednom místě tu můžete během Vánoc zhlédnout hned tři vzácné betlémy. První z betlémů pochází z konce 19. století a pro kostel sv. Kajetána jej zhotovili italští řezbářští mistři z jižních Tyrol. Další betlémy mají původ v zemích, kam směřuje rozvojová pomoc Arcidiecézní charity Praha: v Ugandě a Bělorusku. Betlém z Ugandy byl vyroben ze dřeva vzácného stromu musambya. Jeho přírodní světlá barva vyniká na figurách Svaté rodiny, andělů, třech králů, pastýřů a zvířat. Současnou lidovou tradici zastupuje betlém z Běloruska. Pražské Charitě ho daroval biskup Aleh Butkevich z diecéze Vitebsk. Figurky ze…

Více

U příležitosti 300 let úmrtí významného architekta Jana Blažeje Santini-Aichela sloužil ve čtvrtek 7. prosince 2023 kardinál Dominik Duka v charitním kostele sv. Kajetána mši svatou. Společně jsme vzpomínali, děkovali za jeho dílo a službu a nakonec byl průvodem z kostela položen věnec k místu hrobu spolu s krátkou modlitbou. V roce 2023 si připomínáme 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santiniho‑⁠Aichela (1677–1723), který působil v první čtvrtině 18. století v Čechách a na Moravě. Santini byl geniálním architektem díky své schopnosti propojit barokní architekturu s inovativními koncepty a výrazovými prostředky gotiky. Vynikající český architekt italského původu se počátkem 18.…

Více

Českou nemocnici v Buikwe v Ugandě (celým názvem Česko-slovensko-ugandskou nemocnici sv. Karla Lwangy) vybudovala Arcidiecézní charita Praha v r. 2007 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnic v širokém okolíČeskou nemocnici v Ugandě otevřela před čtyřmi lety, v únoru 2007, Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera. Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř tisíc dětí zapojených do programu Adopce na dálku® pražské Charity.
„Česká nemocnice v Ugandě je unikátní svým rozsahem i tím, že jde o skutečně český rozvojový projekt. Na provoz Nemocnice totiž finančně přispívají desetitisíce dárců z celé České republiky,“ říká Petra Matulová, vedoucí Rozvojového střediska Charity Praha. „Největším úspěchem, který si Nemocnice darovala ke svému čtyřletému výročí fungování je ošetření 100.000 pacienta,“ pokračuje Matulová.

Více

Školáci v UganděDne 1. února 2010 zahájila výuku nově postavená Základní škola sv. Jana Nepomuckého v ugandské Kitule, kterou z příspěvků dárců z celé České republiky zbudovala Arcidiecézní charita Praha. Základní školu založila pražská Charita v oblasti, kde působí program Adopce na dálku®. Stejně jako podpora školáků formou „adopce“, i nově zřízená škola si klade za cíl pomáhat dětem z nejchudších rodin ve vesnických oblastech. Ani základní vzdělání totiž není v Ugandě samozřejmostí – celá čtvrtina dospělých Uganďanů neumí číst a psát.

Více