Tůně Seč – strojní budování (foto Pozemkový spolek Mokřady)
  Tůně Seč – strojní budování (foto Pozemkový spolek Mokřady)

  Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu finančně, dá se udělat mnohé. Aktuálně díky takovéto příznivé kombinaci vznikla soustava různě velkých tůní v údolí Hloučely na Prostějovsku. Podepsáni pod ní jsou Pozemkový spolek Mokřady a Nadační fond Veolia.

  Ve zhruba 1,5 km dlouhém úseku údolí říčky Hloučela (v těchto místech nazývané též Okluka) pod vsí Seč v severní části Drahanské vrchoviny bylo počátkem podzimu vybudováno devět tůní o velikosti od 20 do 140 metrů čtverečních a několik mikrotůní. Nové tůně pomohou zadržování vody v krajině i mnoha zajímavým druhům živočichů, jako jsou obojživelníci, vážky či vodní brouci.

  Tůně Seč – ruční budování (foto Pozemkový spolek Mokřady)
  Tůně Seč – ruční budování (foto Pozemkový spolek Mokřady)

  Tůně vybudoval Pozemkový spolek Mokřady, který má s podobnými aktivitami mnohaleté zkušenosti. „Asi před rokem mě kontaktoval majitel několika pozemků v Seči. Že viděl na našem webu, jak děláme tůně, a že se mu to moc líbí a rád by část svých pozemků věnoval něčemu podobnému,“ vzpomíná Jaromír Maštera ze spolku Mokřady, jak to všechno začalo. „Zajel jsem se tam podívat a zjistil, že pozemky jsou pro záměr vybudování tůní vhodné. Naplánovali jsme zde různě velké tůně o celkové ploše zhruba 500 metrů čtverečních. Většina se dělala malým bagrem, jednu jsme pro obtížnou přístupnost a cennější mokřad v okolí vyhloubili ručně. Tůně jsou členité, hluboké maximálně jeden metr; právě takové vyhovují většině druhů živočichů. V průběhu realizace, když jsme zjistili, že se v lokalitě vyskytují mloci, přidali jsme speciálně pro ně ještě několik mikrotůní.“

  Tůně Seč (foto Pozemkový spolek Mokřady)
  Tůně Seč (foto Pozemkový spolek Mokřady)
  Tůně Seč (foto Pozemkový spolek Mokřady)
  Tůně Seč (foto Pozemkový spolek Mokřady)

  Projekt byl financován v rámci společného programu Českého svazu ochránců přírody a Nadačního fondu Veolia Vraťme vodu přírodě. „Pro společnost Veolia je ochrana přírody samozřejmým závazkem, protože veškerá naše činnost je s životním prostředím pevně spjata,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Jsme rádi, že se podařilo další zajímavý projekt, přínosný pro naši přírodu i životní prostředí.“

  Tůně pod Sečí jsou již druhým „pozemkospolkovým“ mokřadním projektem, podpořeným Nadačním fondem Veolia, v Olomouckém kraji. Loni se díky této podpoře podařilo pozemkovému spolku Arion podpořit výskyt vzácné mokřadní přesličky cídivky různobarvé v areálu pískovny Náklo.


  Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již od roku 2008, v současné době se společné aktivity soustřeďují především na ochranu a obnovu mokřadů. V rámci programu Vraťme vodu přírodě (www.nfveolia.cz/programy/vratme-vodu-prirode) nadační fond podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, jednak různá praktická opatření v terénu. Projekt je možno podpořit nákupem v charitativním e-shopu NF Veolia na eshop.nfveolia.cz.

  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Více na www.pozemkovespolky.cz.

  Pozemkový spolek Mokřady (Mokřady z.s.) je jedním z nemnoha pozemkových spolků u nás, zaměřených nikoli lokálně, ale tematicky. Věnuje se, jak již jméno napovídá, především ochraně mokřadů a budování tůní. Ve spolupráci s vlastníky pozemků pečuje o více jak pět desítek lokalit, především na Jihlavsku, ale i v jiných částech republiky. Důležitou činností spolku je i propagace mokřadních témat široké veřejnosti. Více informací na webu mokrady.wbs.cz


  Zařadil: -maj-

  Autoři