Debata se Šimonem Pánkem, Ondřejem Kundrou a Davidem Stulíkem (nejen) pro školy

  pátek 4. března, týden po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, pořádá vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni online debatu s odborníky, kteří se Rusku a Ukrajině dlouhodobě věnují.

  Situaci na Ukrajině přiblíží ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra a seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík. Dva z účastníků, Ondřej Kundra a David Stulík, byli přímými účastníky událostí na místě — první dny ruské invaze pobývali na Ukrajině. Role moderátorky se zhostí novinářka a moderátorka České televize Jana Peroutková. 

  Hodinová debata poskytne základní vhled do aktuální situace (důvody vzniku a dosavadní průběh konfliktu), nabídne svědectví z terénu (jak vypadaly první dny války), přiblíží rozjezd humanitární pomoci a nastíní možné scénáře dalšího vývoje situace. Pozornost bude věnována i mediálním manipulacím a dezinformacím, které konflikt provázejí a také mu předcházely.

  V kolik hodin a kde je možné debatu sledovat?

  Diváci mohou debatu sledovat v pátek 4. března od 10 h online prostřednictvím webové nebo facebookové stránky pořadatele.

  Materiály k ruské propagandě (nejen) pro učitele a studenty

  Kromě debaty připravil vzdělávací program JSNS pro vyučující materiály, které jim pomohou mluvit s žáky a studenty o ruské vojenské invazi na Ukrajinu, dopadech na životy běžných lidí, o uprchlících i o mediálních manipulacích a propagandě. Nabídku materiálů a aktivit bude postupně rozšiřovat.

  „Děti a mladí lidé, žáci základních škol a středoškoláci jsou hluboce zasaženi válkou, která běsní nedaleko od nás. Stejně jako my dospělí. Jsou nejistí, mají strach, cítí zlobu i beznaděj, chtějí nějak pomoct, napadá je nespočet otázek. Mnozí se ostýchají své pocity pojmenovat. Role vyučujících je v této situaci nezastupitelná. Na portále JSNS.CZ máme nově k dispozici výběr lekcí a aktivit, které mohou vyučující využít, když mluví s žáky a studenty o ruské vojenské invazi na Ukrajinu, dopadech války na životy běžných lidí, o uprchlících i propagandě, která agresi předcházela a dále ji doprovází. Věříme, že jim naše materiály pomohou. Z prvních reakcí ze škol usuzujeme, že tomu tak opravdu je,“ uvádí ředitel vzdělávacího programu JSNS Karel Strachota.

  Cíle vzdělávacího programu

  Logo JSNS #StandWithUKRAINE

  Vzdělávací program JSNS (dříve Jeden svět na školách) dlouhodobě přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě. Mimořádný důraz je kladen na praktickou využitelnost materiálů. Proto všechny vznikají ve spolupráci s učiteli. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 4 000 základních a středních školách.

  Autoři