Archiv autora: JSNS

Již po osmé se vyučující mohou zapojit do projektu na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Během nich budou mít možnost zúčastnit se celodenní vzdělávací a networkingové akce s názvem Veletrh mediálního vzdělávání, zapojit se se svými třídami do tří debat s novináři v Brně, Ostravě a Plzni, prohloubit své znalosti ze světa mediálního vzdělávání na speciálních seminářích a využít široké nabídky výukových materiálů. Akci pořádá v období od 6. do 17. května vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni.  Registrace pro školy běží od 18. března. Zapojit se mohou vyučující základních a středních škol,…

Více

„Vnímají, že starší generace a svět dospělých o jejich názory až tolik nestojí. Když jim nabídneme prostor, ve kterém mohou své názory projevit, tak ho většinou využijí,“ říká o mladé generaci v rozhovoru pro ČRo Plus šéf vzdělávacích programů JSNS Karel Strachota. Strachota byl hostem moderátora Jana Bumby na stanici Český rozhlas Plus, hovořili zde zejména o novém průzkumu postojů mladé generace, který si nechal Člověk v tísni zpracovat u společnosti Median. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že mladá generace v Česku silně podporuje členství ČR v NATO i EU. Negativně naopak hodnotí aktuální stav školství v ČR. „Říkají, že se ve škole učí…

Více

Vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni zveřejnil výsledky průzkumu, kterým už po šesté zjišťoval názory a postoje středoškoláků. Realizovala jej agentura Median. Dotazníkové šetření proběhlo na konci roku 2023 mezi dvanácti sty respondenty na 33 středních školách v ČR a nabízí srovnání s šetřeními z předchozích let. Za největší problémy ČR považují středoškoláci zadluženost, ekonomickou situaci a nekvalitní školství a vzdělávání. Polovina studentů považuje současnou pomoc naší republiky Ukrajině za přiměřenou. Pouze 15 % středoškolských studentů si myslí, že mohou ovlivnit řešení problémů ve své obci či v České republice. Průzkum podává komplexní obraz o názorech a…

Více

Každoročně na jaře tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival převážně dokumentárních filmů o lidských právech na světě.  Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv nebo nejrůznější sociální či environmentální témata. Dvacátý šestý ročník proběhne v Praze od 18. do 27. března, v regionech od 14. března do 21. dubna. Přihlašování na pražské školní projekce spustíme 20. 2. 2024. Co je nového? Festival Jeden svět letos představil novou vizuální identitu, ta se nebude už každým rokem měnit, jako tomu bylo doposud, ale získá nadčasovou podobu. Nová vizuální identita včetně loga je inspirovaná původním logem Jednoho světa, se…

Více

Vzdělávací program Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni otevírá nominace do dalšího ročníku Ceny Gratias Tibi. Ta oceňuje mladé lidi do 30 let, kteří svými aktivitami zlepšují okolní svět. Nominovat je možné na webu gratiastibi.cz až do 30. dubna. Za dobu deseti let bylo na Cenu Gratias Tibi nominováno přes 1000 projektů. Mladí lidé přijali ocenění za pomoc sociálně znevýhodněným, nemocným či lidem s postižením, za oživení veřejného prostoru, organizaci osvětové kampaně nebo za uspořádání charitativní sbírky. Nejčastěji se projekty týkaly vzdělávání a dobrovolnictví. Nejvíce nominovaných bylo z Hlavního města Prahy, naopak nejméně nominací organizátoři obdrželi z Vysočiny a z Plzeňského kraje. „Cenu…

Více

I letos se na začátku nového roku v Jednom světě na školách (JSNS) ohlížíme za rokem uplynulým, zpracováváme a analyzujeme statistiky. Dovolte, abych se s Vámi podělil o pár výstupů našeho BILANCOVÁNÍ ROKU 2023. Začnu trochu od konce, a to od největší akce probíhající vždy v listopadu – Měsíce Příběhů bezpráví na školách. Tentokrát se do něj zapojilo více než pět stovek základních a středních škol. Počet žáků a studentů, kteří za 19 let jeho existence zhlédli film z naší nabídky a zúčastnili se následné debaty, se přiblížil 500 tisícům. Těší nás také mimořádně pozitivní reakce náctiletých, pedagogů i dalších diváků na…

Více

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni předá 1. listopadu v kině Lucerna již po patnácté Ceny Příběhů bezpráví lidem, kteří se postavili komunistickému režimu. Letošními laureáty jsou Terezie Hradilková, Miloslav Souček a Tomáš Kábrt. Zahraniční cenu obdrží neprávem vězněný krymský Tatar Nariman Dželal.  Výjimečnost Ceny Příběhů bezpráví spočívá v tom, že její laureáty vybírají mladí lidé. Mají tak možnost vyjádřit úctu k často neznámým hrdinům ze svého okolí, kteří odvážně vzdorovali komunistickému režimu. Jako obvykle bude ocenění předáno z rukou významných osobností. V letošním roce to je soudkyně evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku Kateřina Šimáčková, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery a…

Více

Letošní téma Měsíce filmu na školách je inspirováno zcela novým filmem s názvem 1989: Chceme dýchat, který se zaměřuje na tzv. závadovou mládež. Ta chce žít svobodně, v souladu se svými ideály. Do jejího života však soustavně zasahuje represivní komunistický režim. U příležitosti 55. výročí okupace Československa jsme do nabídky zařadili i bonusy reflektující události roku 1968, kdy tehdejší invaze vojsk Varšavské smlouvy definitivně ukončila Pražské jaro a lidé po další desetiletí mohli jen doufat, že se dočkají změny a budou moci opět znovu svobodně dýchat. 1989: Chceme dýchat (50 min.) Teplice v období takzvané normalizace. Kdysi krásné lázeňské město, jemuž se přezdívalo Malá Paříž,…

Více

Mediální vzdělávání v posledních letech patří mezi prioritní tematické okruhy Jednoho světa na školách (JSNS). O mediálním vzdělávání se přitom mluví častěji než v minulosti, zejména v souvislosti s dezinformacemi a současnou ruskou propagandou. V polovině června 2023 jsme publikovali rozsáhlou závěrečnou zprávu právě z výzkumu stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách. Nepřekvapivě potvrzuje dlouhodobě neuspokojivý stav. Na téměř pětině základních škol se podle vyjádření ředitelů mediální výchova nevyučuje vůbec. V případě středních škol je takových celkově desetina, u středních odborných učilišť pak skoro čtvrtina. Většina vyučujících se mediální výchově věnuje krátce a neabsolvovala ani žádné relevantní školení. Naprostá většina vyučujících si přitom sestavuje vlastní individuální výukový plán. Školy nemají…

Více

Skončil sedmý ročník Týdnů mediálního vzdělávání. Do projektu, který pořádáme s cílem rozvíjet mediální gramotnost žáků a studentů na českých školách a zároveň šířit povědomí o možnostech mediálního vzdělávání v Česku, se v letošním ročníku zapojilo přes 150 českých škol v 85 městěch a skrze ně přes 4000 žáků a studentů. Proběhlo 68 debat na školách, 17 exkurzí v redakcích mediálních domů a také 17 ukázkových hodin a projektových dní na středních odborných školách a učilištích.    Vyučující jsme spolu s žáky a studenty během Týdnů mediálního vzdělávání seznámili s novinkami na našem portále a novými materiály do výuky. Konkrétně s novými výukovými plakáty 5 klíčových otázek a lekcí Co si myslíme, že si myslí…

Více