I letos se na začátku nového roku v Jednom světě na školách (JSNS) ohlížíme za rokem uplynulým, zpracováváme a analyzujeme statistiky. Dovolte, abych se s Vámi podělil o pár výstupů našeho BILANCOVÁNÍ ROKU 2023.
  Začnu trochu od konce, a to od největší akce probíhající vždy v listopadu – Měsíce Příběhů bezpráví na školách. Tentokrát se do něj zapojilo více než pět stovek základních a středních škol. Počet žáků a studentů, kteří za 19 let jeho existence zhlédli film z naší nabídky a zúčastnili se následné debaty, se přiblížil 500 tisícům. Těší nás také mimořádně pozitivní reakce náctiletých, pedagogů i dalších diváků na nový film 1989: Chceme dýchat (Karel Strachota, ČR, 2023, 50 min.). Jen v listopadu byl na našem portále přehrán více než 10 000krát. Pro Vás, kdo jste ho neviděli, je stále k dispozici na uvedeném odkaze.
  Na letošní rok, ve kterém nás čeká jubilejní 20. ročník Měsíce Příběhů bezpráví, a v souvislosti s blížícím se 35. výročím sametové revoluce chystáme několik novinek. Například unikátní výukovou hru k roku 1989 či osmidílný seriál zasazující naši poválečnou historii do mezinárodního kontextu. Připravujeme také balíček filmů a dalších materiálů, které zdarma nabídneme institucím a organizacím k využití při oslavách listopadového výročí.
  K ostatním tematickým okruhům, kterým se JSNS věnuje, přidávám heslovitý výčet vybraných didaktických a informačních materiálů i akcí, které jsme realizovali v průběhu předchozího roku.
  Mediální vzdělávání
  Vzdělávací portál JSNS.CZ
  Za rok 2023 jsme na webu JSNS.CZ zaznamenali přes 230 tisíc spuštění lekcí a stažení materiálů.
   
  Studentské volby  
  V lednu proběhlo 2. kolo Studentských prezidentských voleb. 1. kolo se konalo v prosinci 2022 na více než 500 školách, což byla historicky rekordní účast.
  Školní projekce festivalu Jeden svět
  V rámci festivalu jsme uspořádali několik stovek speciálních dopoledních projekcí pro školy, kterých se zúčastnilo v Praze a regionech přes 54 tisíc žáků a vyučujících.
  Aktivní občanství – Cena Gratias Tibi
  Cenu Gratias Tibi udělujeme každoročně již 10 let mladým aktivním lidem do 30 let za jejich občanskou aktivitu. Celkově na ni bylo nominováno již 1128 projektů.
  Tolik stručná rekapitulace loňského roku. V roce letošním budeme především pokračovat v poskytování praktické podpory vyučujícím, jejichž role je při vzdělávání na školách klíčová. Budeme dále rozvíjet síť lektorů a regionálních zástupců JSNS. Rovněž chceme zkvalitňovat vlastní systém CRM, včetně efektivního využívání našeho call centra.
  Spolu se všemi kolegyněmi a kolegy Vám děkuji za dosavadní spolupráci, podporu a přízeň.
  A přeji vše dobré do roku 2024.
  Karel Strachota
  ředitel
  Vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS)Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00

  Autor