Výbory Poslanecké sněmovny právě projednávají novelu stavebního práva. Vládou předložená verze nepočítá s účastí veřejnosti při povolování staveb, které mají dopady na životní prostředí. Poslanci však mohou do 20. února předkládat pozměňovací návrhy. Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance, aby schválili pozměňovací návrh, který veřejnosti účast v těchto řízeních umožní. Přestože uplynuly už skoro tři měsíce, žádný z poslaneckých klubů zatím na otevřený dopis, ke kterému se připojilo již 110 spolků z celé republiky, neodpověděl. Arnika a Zelený kruh proto vyzývají všechny občany, kterým záleží na občanském právu vyjádřit se k záměrům, které mohou ovlivnit životní prostředí či zásadně proměnit místo, kde žijí, aby psali poslancům.

  „K otevřenému dopisu se k dnešnímu dni připojilo už 110 spolků a další se stále přidávají. Neustále nám kvůli tomu do Arniky někdo volá nebo píše. Trápí to každého, komu záleží na životním prostředí, či se obává zásadních proměn místa, kde žije. Pokud poslanci tento návrh nepodpoří, půjdou proti svým vlastním voličům,“ upozorňuje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

  „Radovali jsme se, když jsme si v programovém prohlášení vlády přečetli, že vláda zavede u staveb jednotné environmentální povolení, které by zaručovalo nejen důslednou ochranu životního prostředí, ale rovněž účast veřejnosti. Bohužel během projednávání došlo k takové úpravě návrhu zákona, že veřejnost vypadla. Vyzýváme proto poslance, aby tuto chybu napravili,“ vysvětluje Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

  Zásadních důvodů pro účast veřejnosti v povolování staveb je hned několik: Právo na příznivé životní prostředí je zaručeno Listinou základních práv a svobod a podle občanského zákoníku patří k základním právům každého člověka. Veřejná kontrola a transparentnost rozhodování úřadů je nenahraditelným protikorupčním opatřením a prevencí před některými chybnými rozhodnutími úřadů. Tím, že se potenciální spory vyřeší už v procesu povolování staveb, předejdeme soudním sporům. Díky spolkům byly již v minulosti zachráněny  před necitlivými stavebními záměry některé přírodní lokality nebo došlo k přepracování a zlepšení návrhů staveb. Spolky povolování staveb nezdržují – účast veřejnosti prostřednictvím spolků byla radikálně omezena před čtyřmi lety – ke zrychlení povolování staveb však nedošlo.

  O účast veřejnosti žádá Arnika a Zelený kruh také prostřednictvím otevřeného dopisu poslancům, který podpořilo již 110 spolků. Podporu účasti veřejnosti vyjádřil rovněž úřad ombudsmana. Návrhy novely stavebního zákona a zákonů souvisejících, jsou nyní projednávány ve výborech poslanecké sněmovny. Do 20. února mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. Druhé čtení, kde budou poslanci diskutovat o pozměňovacích návrzích, proběhne pravděpodobně 7. března. Třetí čtení, kde se bude o návrzích hlasovat, bude čtrnáct dní poté.

  Odkaz na formulář psaní poslancům: https://klimavlegislative.cz/zadost/

  Celou problematiku najdete v článku https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/poslanci-nemaji-shodu-jestli-podporit-demokraticke-a-transparentni-povolovani-staveb-napiste-jim

  Video k článku:


  Právě teď vláda chystá novelu stavebního práva, která povede ke změnám v možnostech zapojení veřejnosti. Proč je toto téma důležité? Jak se změna dotkne i vašich práv? Budete se moci vyjadřovat ke stavbám ve svém okolí a ovlivňovat své životní prostředí? 

  V otevřeném dopise žádá 101 spolků poslance, aby právo developerů stavět nebylo nadřazeno právu občanů ovlivňovat prostředí, ve kterém žijí.

  Podpořte právo veřejnosti účastnit se stavebních řízení a ovlivňovat své životní prostředí!

  Hlavním cílem naší iniciativy je zachování účasti veřejnosti v územních a stavebních řízeních (povolování staveb majících vliv na životní prostředí). Chceme mít možnost chránit přírodu a to právě účastí v řízeních o stavbách, které mají prokazatelný vliv na životní prostředí.

   

  Autor