Nechceme ještě extrémnější vedra. Připoj se k výzvě!

  Změna klimatu dělá vlny veder delší a žene horko do větších extrémů.

  Zažíváme teplotní maxima, které v minulosti v ČR  nikdy nebyla! Potřebujeme se na vlny horka připravit – jak naše města, naši krajinu i nás samotné.

  Klíčové je ale řešit základní příčinu extrémních veder = ukončit spalování fosilních paliv, které zvyšují průměrnou globální teplotu!

  Připojte se k výzvě české vládě, aby podpořili evropský plán snižování emisí skleníkových plynů a vizi dostat do roku 2050 skleníkové plyny na nulu.

  Spolu pro klima 2022 heatwave

  Naše krajina není připravena

  Vlnami veder trpí nejen lidé, ale i krajina a zvířata. Naši předci v krajině hospodařili v jiných klimatických podmínkách, není proto připravena na tak extrémní teploty. Vlny veder zhoršují erozi, ubírají krajině vodu, zvyšují riziko požárů.
  Vedro dopadá i na hospodářská a divoká zvířata.

  Jde o zdraví

  Vlny veder nejvíce ohrožují nemocné, seniory a malé děti. Negativní dopady na zdraví jasně prokazují vědecké studie. Pokud nepřestaneme vypouštět skleníkové plyny z ropy, uhlí a zemního plynu, budou vlny veder čím dál extrémnější a budou mít i horší zdravotní dopady.

  Prohlubuje sucho

  Na suchu v ČR se nejvíce podílí růst průměrné teploty – prší u nás zhruba stále stejně, ale průměrná teplota v ČR vzrostla od roku 1960 o celé 2 °C.
  Vlny veder zesilují odpar vody z krajiny a zvyšují pravděpodobnost suchých epizod.

  Pečeme se ve městech

  Na města, která jsou navíc sama o sobě teplejší, než okolní krajina, mají vlny veder drastické dopady. Navíc ve městech žije velká část populace, nemluvě o našich domácích mazlíčcích.
  Města se mohou částečně na vlny veder připravit – například sázet více stromů do ulic – ale takové kroky mají své limity.

  Zvyšuje pravděpodobnost požárů

  Ideální podmínky pro vznik požáru představuje kombinace horka, sucha a silného větru. Ačkoli jsme na hony vzdáleny požárům jižní Evropy nebo západního pobřeží USA, počet požárů v krajině u nás roste. Vlny veder zásadně zvyšují riziko jejich vzniku.

  Spolu pro klima 2022 heatwave

  Autor