Letos byl vyhlášen již XIII. ročník soutěže Eustory.

  Téma tohoto ročníku: “Malé a velké dějiny 20. století”.

  Na 15. června 2022 posuhujeme termín podání přihlášek do mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro zájemce ve věku 15 – 20 let. Více se o podmínkách soutěže dozvíte ZDE
  Práce samotná se pak odevzdává až do 15. července 2020.

   

  Zajímá nás, jak “velké”, oficiální dějiny vstoupily do osudů jednotlivých konkrétních lidí a změnily jim život.
  Úkolem soutěžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve skupině), a to na základě vlastního výzkumu (rozhovory s pamětníky, využití dobového tisku, výzkumu v místních archivech, kronikách, muzeích apod.). Hlavní novinkou soutěže budou její nové formy zpracování.

  Mimo akademickou formu zpracování, si nově budou moci soutěžící vybrat jeden z dvanácti popularizačních formátů (založený na stejných zdrojích jako u práce akademické).

  Soutěžící si mohou zvolit jeden z těchto výstupů svého historického bádání:

  • odborný text
  • kniha
  • esej
  • komiks
  • srovnávací mapa
  • výstava
  • simulovaný trojrozměrný objekt či samotná simulace
  • průvodce
  • film/video průvodce
  • videohra
  • podcast
  • webová stránka/instagramový účet

  Připomínky či rady učitele dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy aj. jsou pro žáky při studiu, pátrání po pramenech, sepisování textu či jiného výstupu velmi vhodné a praktické, pochopitelně při respektování autorství a originality studentské práce.

  Další výraznou změnou soutěže bude její nová struktura:

  1. kolo (Přihláška) – zpracování přihlášky s odpovídajícími parametry – hodnotí odborná komise složená z učitelů

  Nově již nebude povinné vytvořit přímo video, v němž se budete snažit zaujmout vámi zvoleným tématem, ale budete moci třeba vytvořit i memy. Případně budete moci zaujmout jakýmkoliv jiným způsobem, který nám půjde zaslat v elektronické podobě (např. chci-li pracovat na podcastu, nemusí být na škodu zaujmout v podobě již samotného podcastu skrze kratší intro atd.).

  2. kolo (vytvoření samotné práce) – hodnotí odborná komise složená z odborných garantů

  3. kolo (slavnostní finále – obhajoba práce)

  Na základě zvolených formátů zpracování, jež budou vyplývat z 1. kola, budou mít soutěžící možnost se seznámit s metodikami k vybraným formátům.

  Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let
  Součástí letošního ročníku bude také vyhlášení Ceny Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Cena Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let je od roku 2013 udělována studentům – autorům nejzajímavěji zpracované práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století, které jejich autoři přihlásili do soutěže EUSTORY. Donátory Ceny Evy Vláhové jsou Jana a Tony Švehlovi, kteří žijí ve Washingtonu D.C. v USA.

  Narodila se 25. 11. 1943 v Ostravě. V roce 1954 byl zatčen a v politickém procesu odsouzen její otec Ladislav Rett, absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy, sociální demokrat. Odsouzen byl k jedenácti letům vězení pro trestný čin velezrady. Domů se vrátil s podlomeným zdravím na amnestii v roce 1960. Eva neustále bojovala s cejchem dcery politického vězně. Eva Vláhová spolu s Janou Švehlovou a dalšími ženami s podobnými osudy v dětství založily sdružení Dcery 50. let, jehož byla právě Eva dlouholetou předsedkyní. Hledaly cesty, jak své zkušenosti předávat dalším generacím. Začaly navštěvovat besedy na školách, natáčet audiovizuální rozhovory. Eva Vláhová je rovněž laureátkou Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou každoročně uděluje spolek PANT. Výbor pro udělení ceny tak v roce 2009 ocenil nejen činnost paní Evy a Dcer 50. let, ale všech dětí politických vězňů, které dnes vydávají svědectví o nelidskosti komunistického režimu a jeho pronásledování rodin odsouzených.